Ungdomstrinnet i Vestland 2020 - 2021

Ungdomsskole

Ungt Entreprenørskap leverer undervisningsopplegg og veiledning som hjelper skolene i Vestland fylke i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. Fagfornyelsen gir mange muligheter til å jobbe med entreprenørskap. Gjennom våre undervisningsopplegg får elevene se fagene i sammenheng og anvende sine kunnskaper i kjente og ukjente sammenhenger.

Elevbedrift (EB)

Målet er verdiskaping, metoden er elevbedrift. Dette er en fleksibel metode hvor elevene starter sin egen lille bedrift. I prosessen fra idé, til gjennomføring og presentasjon for et publikum, er det mye læring. I tillegg til å fokusere på kreativitet og idéutvikling er elevbedrift tett knyttet opp mot temaet bærekraftig utvikling.

Vi i Ungt entreprenørskap tilbyr kick-off og materiell til alle klasser som skal starte elevbedrift.

Ønsker din skole å jobbe tverrfaglig, med kreative prosesser, idéutvikling og bærekraft? Vi kan hjelpe dere med å gjennomføre dette i praksis.

Økonomi og karrierevalg

Utdanning, yrkesvalg og personlig økonomi er temaene som tas opp. Det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring" kan fint knyttes opp mot dette undervisningsopplegget. Kunnskap om personlig økonomi er noe elevene etterspør i stor grad. Her vil man bl.a. lære om hvordan man kan unngå fellene med høyt forbruk og kredittkort og i stedet få en god start på voksenlivet. Representanter fra Sparebanken Vest eller Sparebanken i Sogn og Fjordane besøker skolene under gjennomføringen.

Vi setter opp kurs for lærere i Bergen som ønsker å lære mer om å ha elevbedrift i arbeidslivsfag i september. I oktober blir det digitalt kurs i Økonomi og karrierevalg.

Sjekk kalenderen, og kontakt oss for mer informasjon.