Informasjon

7 555 A1567

Innovasjonscamp er et idéverksted. Elevene jobber kreativt med et reelt oppdrag og skal komme opp med egne løsningsforslag. Innovasjonscamp gjennomføres i et samarbeid mellom skole, en eller flere bedrifter/organisasjoner og Ungt Entreprenørskap. Bedriften/organisasjonen utarbeider et oppdrag og står for det faglige innholdet og veiledning av elevene. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer sine løsningsforslag.

Forankring i læreplanverket

Innovasjonscamp er forankret i Overordnet del av læreplanverket, og kan benyttes innenfor mange ulike fag. Oppdraget kan for eksempel knyttes til ett av de tverrfaglige temaene.

Metodeverk, lærerinformasjon og idéapp

Ungt entreprenørskap Vestland skal sende ut mer informasjon om One Ocean Innovasjonscamp til lærer i Vestland fylke. Da vil vi også gi tilgang til metodeverk og idéapp som skal være til hjelp når elevene skal jobbe med problemstillingen i klasserommet.

Ungdom engasjeres i forbindelse med One Ocean Week

Lørdag 15. april 2023 vil seilskipet Statsraad Lehmkuhl returnere til hjembyen Bergen fra jordomseilingen The One Ocean Expedition.

Skipets hjemkomst setter startskuddet for One Ocean Week 2023 (15.-21. april) - en uke med konferanser, møter, aktiviteter og kultur. One Ocean Week skal være en møteplass for debatt, erfaringsutveksling og opplevelser knyttet til en bærekraftig utnyttelse av havet. One Ocean Week 2023 er åpen for alle som er interessert i å bevare og bruke havet, sjøene og de marine ressursene våre på en bærekraftig måte.

Ungt Entreprenørskap og Vestland fylkeskommune vil ved hjelp av undervisningsopplegget til Ungt Entreprenørskap gjennomføre innovasjonscamp og inspirasjonskonferanser for elever i videregående skole i Vestland.