One Ocean Innovasjonscamp

One Ocean Week er en festival for å lære mer om hvordan vi skal bevare og bruke havet, sjøene og de marine ressursene på en bærekraftig måte. Ungt Entreprenørskap og Vestland fylkeskommune vil utfordre elever på videregående skole til å bidra til å inspirere barn og ungdom til å lære mer om bærekraft, hav og klima.

I samarbeid med Vestland Fylkeskommune utfordrer vi videregående skoler til å gjennomføre One Ocean Innovasjonscamp.

Bli med på One Ocean Innovasjonscamp

Videregående skoler i Vestland inviteres til å gjennomføre innovasjonscamp og delta på inspirasjonsarrangementer i forbindelse med One Ocean Week. Innovasjonscamp er en arbeidsmetode som handler om å la elever jobbe kreativt for å komme fram til egne løsninger på reelle utfordringer! Ungt Entreprenørskap tilgjengeliggjør verktøyene som trengs!

  • Problemstiller: One Ocean Week
  • Problemløsere: Videregående skoler i Vestland fylke
  • Verktøy: Innovasjonscamp og IC-idéapp
  • Inspirasjonsforedrag og kick-off på Nordahl Grieg videregående skole 13.februar 2023. Opptak av arrangementet distribueres til alle elevene og brukes som inspirasjon og faglige bidrag til arbeidet.
  • One Ocean Innovasjonscamp gjennomføres på skolen
  • Foredrag og idépresentasjoner gjennomføres 21. april 2023 under One Ocean Week.
17 555 A1600
7 555 A1567
92 555 A1808
94 555 A1811
33 555 A1642
53 555 A1687
78 555 A1749
70 555 A1720
85 555 A1775
39 555 A1657
53 555 A1687