Omdisponering av midler

Har behovet endret seg siden tildeling av midler?

Send oss en e-post med forespørsel om å omdisponere midlene. Kontaktinfo under

DSC05429
Ingrid Skjold Skaugerud
Rådgiver for videregående skole
Photo 2023 12 14 12 57 31
Veronica Ranheim Sveen
Rådgiver høyere utdanning