Omdisponering av midler

Har behovet endret seg siden tildeling av midler?

Send oss en e-post med forespørsel om å omdisponere midlene. Kontaktinfo under

Photo 2021 08 12 13 38 16
Linda Skjelbred
Rådgiver for høyere utdanning og kommunikasjonsansvarlig
DSC05429
Ingrid Skjold Skaugerud
Rådgiver for videregående skole