Omdisponering av midler

Har behovet endret seg siden tildeling av midler?

Send oss en e-post med forespørsel om å omdisponere midlene. Kontaktinfo under

Photo 2021 08 12 13 38 16
Linda Skjelbred
Rådgiver for høyere utdanning og kommunikasjonsansvarlig
DSC05429
Ingrid Skjold Skaugerud
Rådgiver for videregående skole og kontaktperson for øvrige tilbud i vgs.