UE VXT Innovasjonsfond

Skjermbilde 2021 10 14 kl 15 11 23

Søk om støtte til deres bærekraftige ideer!

UE VXT Innovasjonsfond har som mål å øke innovasjons- og verdiskapingsgraden i din Ungdoms- eller Studentbedrift slik at deres produkt eller tjeneste blir mer ressurssmart og inkluderende. Alt dette for å styrke menneskers livskvalitet og samtidig holde økonomiens fotavtrykk godt innenfor jordas tålegrense.

Søknadsfrist for skoleåret 2023/2024

  • 25. januar 2024 kl. 23.59

Nå kan din Ungdoms- eller Studentbedrift søke om penger til produkt-, prototypeutvikling eller kompetanseheving om dere har en bærekraftig idé.


Kan jeg søke?

Formelle krav til søknaden

  • Ungdomsbedriften/Studentbedriften må være registrert i Ungt Entreprenørskap sin database og ha et organisasjonsnummer. Er bedriften i påvente av godkjennelse av BREEG MÅ ungdoms- og studentbedriften levere bekreftelse på samordnet registreringsmelding. Denne lastes opp i søknadsskjemaet.

  • Ungdomsbedriften/Studentbedriften må være tilknyttet en videregående skole eller høgskole/universitet i Vestfold og Telemark.

  • Daglig leder i bedriften må stå som ansvarlig søker.

  • I tillegg til å fylle ut søknadsskjema må bedriften innlevere et detaljert prosjektbudsjett med oversikt over inntekter og utgifter

  • Ungdomsbedriften/Studentbedriften kan kun søke på prosjekter frem i tid, altså ikke prosjekter dere allerede har fullført.

  • Ungdomsbedrift/Studentbedrift som får tilskudd forplikter seg til å rapportere på bruk av midlene i etterkant.

  • Ungdomsbedrift/Studentbedrift som får tilskudd forplikter seg til å stille opp i evt kommunikasjon/markedsføring ifm UE VXT Innovasjonsfond.

  • Fondet støtter ikke tilskudd til løpende drift, lønn, tradisjonell veldedighet, politiske- eller religiøse aktiviteter.

  • Tildeling fra fondet må rapporteres og brukes opp innen 1.juni 2024.


OBS! Last ned dokumentet og lagre denne lokalt før dere fyller ut, ikke skriv direkte inn i malen.

Fyll inn søknadsskjema under

Hvor mye kan vi søke om?

Skjermbilde 2021 10 14 kl 15 11 23

Ungdomsbedrift
UE VXT Innovasjonsfond deler hvert år inntil kr 5.000,- til 10 ungdomsbedrifter pr skoleår.


Studentbedrift
UE VXT Innovasjonsfond deler hvert år inntil kr 10.000,- til 5 studentbedrifter pr skoleår.


Har du spørsmål knyttet til fondet, finner du kontaktinfo under:

DSC05429
Ingrid Skjold Skaugerud
Rådgiver for videregående skole
Photo 2023 12 14 12 57 31
Veronica Ranheim Sveen
Rådgiver høyere utdanning