UE VXT Innovasjonsfond

Skjermbilde 2021 10 14 kl 15 11 23

UE VXT Innovasjonsfond har som mål å øke innovasjons- og verdiskapingsgraden i din Ungdoms- eller Studentbedrift slik at deres produkt eller tjeneste blir mer ressurssmart og inkluderende. Alt dette for å styrke menneskers livskvalitet og samtidige holde økonomiens fotavtrykk godt innenfor jordas tålegrense.

Søke om støtte til deres bærekraftige ideér!

Nå kan din ungdoms- eller studentbedrift søke om penger til produkt-, prototypeutvikling eller kompetanseheving om dere har en bærekraftig idé.


Skoleåret 2021/2022 er det to frister for å søke:

Frist 1: 31.12.21 kl. 23.59

Frist 2: 09.02.22 kl. 23.59

Kan jeg søke?

Formelle krav til søknaden

  • Ungdomsbedriften/Studentbedriften må være registrert i Ungt Entreprenørskap sin database og ha et organisasjonsnummer. Er bedriften i påvent av godkjennelse av BREEG MÅ ungdoms- og studentbedriften levere bekreftelse på samordnet registreringsmelding. Denne lastes opp i søknadsskjemaet.

  • Ungdomsbedriften/Studentbedriften må være tilknyttet en videregående skole eller høgskole/universitet i Vestfold og Telemark.

  • Daglig leder i bedriften må stå som ansvarlig søker.

  • I tillegg til å fylle ut søknadsskjema må bedriften innlevere et detaljert prosjektbudsjett med oversikt over inntekter og utgifter

  • Ungdomsbedriften/Studentbedriften kan kun søke på prosjekter frem i tid, altså ikke prosjekter dere allerede har fullført.

  • Ungdomsbedrift/Studentbedrift som får tilskudd forplikter seg til å rapportere på bruk av midlene i etterkant.

  • Ungdomsbedrift/Studentbedrift som får tilskudd forplikter seg til å stille opp i evt kommunikasjon/markedsføring ifm UE VXT Innovasjonsfond.

  • Fondet støtter ikke tilskudd til løpende drift, lønn, tradisjonell veldedighet, politiske- eller religiøse aktiviteter.

Fritekst i søknadsskjema:

  • Tydeliggjør formål

  • Resultat av markedsundersøkelse


OBSOBS! Bla i søknaden for å få opp flere felt som skal fylles ut!


Hvor mye kan vi søke om?

Skjermbilde 2021 10 14 kl 15 11 23

Ungdomsbedrift
UE VXT Innovasjonsfond deler hvert år inntil kr 5.000,- til 10 ungdomsbedrifter pr skoleår.


Studentbedrift
UE VXT Innovasjonsfond deler hvert år inntil kr 10.000,- til 5 studentbedrifter pr skoleår.