Kriterier

2021 11 09 15 44 55

Tilskudd skal gå til konkrete aktiviteter der bedriftene øker sin innovasjons- og verdiskapningsgrad og deres idéer blir mer ressurssmarte og mer inkluderende.

Aktiviteter kan være:

  • Produkt- og prototypeutvikling
  • Testing
  • Kompetanseheving og samarbeid med utviklingsaktører

Bedriften må synliggjøre i søknad på hvilken måte tilskudd fra fondet bidrar til økt innovasjonsgrad og verdiskapning av produktet/tjenesten jfr. fondets formål.
Bedriften må synliggjøre av produktet/tjenesten her en reel etterspørsel i markedet gjennom resultater av en kort markedsundersøkelse.