Kriterier

2021 11 09 15 44 55

Tilskudd skal gå til konkrete aktiviteter der bedriftene øker sin innovasjons- og verdiskapningsgrad og deres idéer blir mer ressurssmarte og mer inkluderende.

Aktiviteter kan være:

  • Produkt- og prototypeutvikling
  • Testing
  • Kompetanseheving og samarbeid med utviklingsaktører


Bedriften må synliggjøre i søknad på hvilken måte tilskudd fra fondet bidrar til økt innovasjonsgrad og verdiskapning av produktet/tjenesten som er fondets formål.
Bedriften må synliggjøre av produktet/tjenesten her en reel etterspørsel i markedet gjennom resultater av en kort markedsundersøkelse.Eksempel på produkt- og prototypeutvikling: søker dere midler til kjøp av materiell for utvikling av prototype må det synliggjøres i søknaden hva slags materiell dere trenger og hvordan det påvirker innovasjons- og verdiskapingsgraden. Gjør det produktet mer innovativt, bidrar det til å et positivt miljøregnskap for produktet?

Eksempel på testing: søker dere midler til å kvalitetssikre resultat av testing, må det spesifiseres i søknaden hvordan resultatene påvirker innovasjons- og verdiskapingsgraden

Eksempel på kompetanseheving og samarbeid med utviklingsaktører: søker dere midler til å ta et onlinekurs i programering må det spesifiseres i søknaden hvordan dette bidrar til økt relevant kompetanse for deres produkt/tjeneste. Eller; søker dere midler til reise for bedriftsbesøk hos en programeringsavdeling må det spesifiseres i søknaden hvordan denne reisen er relevant.