Årsmelding 2023: UE Norge

Gruppebilde UE Norge 110324 arsmelding

Innovatører trengs overalt

Ungt Entreprenørskap har levert et nytt år med vekst og framgang, og dette i en tid der det også er større behov for vår kompetanse enn noen gang tidligere. Samfunnet krever raskere omstilling av eksisterende bedrifter og næringer, raskere omstilling av offentlig sektor – og ikke minst behov for etablering av nye bedrifter og virksomheter som kan bidra til verdiskaping og vekst i Norge. Samtidig ser vi at flere unge faller utenfor, og at dette starter allerede tidlig i skoleløpet. Det er i dette området Ungt Entreprenørskap har sin funksjon, og det er her vi gjennom våre verktøy og prosesser ruster de unge for fremtiden, fra barnetrinn til høyere utdanning.

I 2023 hadde vi større aktivitet og større påvirkning på unge enn vi har hatt noen gang tidligere, og vi er allerede godt på vei mot målene i strategiperioden. På barnetrinnet deltok nesten 23.000 elever eller 34% av et klassetrinn i kreativitetsprogrammet Smart, en vekst på 17 % fra forrige år. På ungdomstrinnet deltok 19.000 elever (28 %) i Elevbedrift, en vekst på 12 %, og i videregående deltok nesten 14.000 elever (21 %) i Ungdomsbedrift, en vekst på 8 % siste år. I høyere utdanning deltok over 1100 studenter i Studentbedrift og vårt nye program Frontrunner (innovasjon i praksis for høyere utdanning), og i tillegg gjennomgikk over 43. 000 elever våre opplæringsprogram i personlig økonomi for ungdoms- og videregående trinn.

Ett UE - Gode resultater er resultat av godt arbeid, og organisasjonen jobber i dag bedre og mer effektivt sammen enn tidligere. Vi har fått på plass gode digitale tilbud både for elever og lærere på alle nivåer. Dette bidrar til bedre og mer likt tilbud i skolene over hele landet. Vi har etablert kompetanseteam på tvers av organisasjonen for de ulike områdene/ trinnene vi jobber med. Her tar vi inn erfaringer fra gjennomføringen av programmene i klasserom og forelesningssal for justering og forbedring av svake områder og for å bygge videre på våre styrker. Vi har alltid hatt stort engasjement og høy trivsel i UE, og målinger fra interne arenaer viser også i år veldig høy score. En intern undersøkelse som ble gjennomført i hele organisasjonen i november viste en engasjementsscore på 86 poeng, mens ekstern benchmark ligger på 80.

Kvalitet - Vi har siste år jobbet ytterligere med evaluering av våre tilbud og våre arenaer, både internt og eksternt. I all hovedsak er både elever, studenter, lærere og forelesere veldig godt fornøyd med UEs tilbud og leveranser. Årets målinger toppes av lærerne i ungdomsskolen der hele 99 % av lærerne sider de vil anbefale Elevbedrift til andre lærere! I 2023 fikk vi gjennom deltakelse i internasjonale konkurranser igjen dokumentert at vi jobber godt i Norge. Under sommerens Gen-E (europamesterskap) for ungdoms- og studentbedrifter i Istanbul vant våre deltakere Oslo Analytic SB og KelpNest UB flere priser med hjem.

Jeg føler meg utrolig heldig som får jobbe i en organisasjon som Ungt Entreprenørskap. Her er det utrolig mange dyktige og engasjerte kolleger som er genuint opptatt av å bidra til å inspirere og bygge viktig kompetanse hos kommende generasjoner. Det jobbes mye og det jobbes godt, både i sentral enhet og ute i fylkene. Da er det fint å kjenne på at det vi legger tid og krefter i faktisk utgjør en forskjell for dagens unge – morgendagens entreprenører og innovatører. Det merker vi også at våre støttespillere i skole, kommuner, fylkeskommuner og i privat næringsliv setter stor pris på. Og det hører vi i vår dialog med politikerne, der vi opplever tverrpolitisk støtte fra nasjonalt nivå og regjering og helt ut til de enkelte kommunestyrene.

Grete3

Tusen takk til alle dere for den tilliten og støtten dere gir oss! Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom utdanning og arbeidsliv som løfter unge og gir de mulighet til å utforske sine ressurser og muligheter.


Grete I. Nykkelmo, Adminstrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge


Nøkkeltall 2023

Tidslinje 2022 Ungt Entreprenorskap
Utvikling kjerneprogrammer

Antall elever i Ungt Entreprenørskap sine kjerneprogrammer:

2023
2022
2021
Antall elever i Smart
22599
19035
14935
Antall elever i Elevbedrift
18962
16848
11618
Antall elever i Ungdomsbedrift
13688
12586
11439
Antall elever i Studentbedrift
829
1068
857Høydepunkter 2023

Gen-E 2023

Europamesterskapet for ungdoms- og studentbedrifter, samlet over 800 unge entreprenører, deres lærere, forretningspartnere og beslutningstakere fra hele Europa til en imponerende visning av forretningsidéer, innovasjon og entreprenøriell ånd.
Norges beste Studentbedrift, Oslo Analytic SB fra OsloMet, ble kåret til Europas nest beste studentbedrift. Studentene stakk også av med prisen «Avanade Digital Innovation Signature Award», til bedriften som har anvendt digitale ferdigheter i praksis ved å utvikle en innovativ forretningsidé eller konsept. Les mer om deres reise her.

Norges beste ungdomsbedrift, KelpNest UB, fra Thora Storm videregående skole, vant prisen «FedEx Access Award». Prisen vektlegger viktigheten av «global tilgang», med fokus på globale muligheter og søker partnere og kunder utenfor nasjonale grenser. Les mer om Gen_E her

GEN E 2024 University Winners Avanade

NM for studentbedrifter

NM for Studentbedrifter ble avviklet 8.-9. juni, og ble en stor suksess! I år deltok 72 studenter fordelt på 21 studentbedrifter i tillegg 33 jurymedlemmer, 13 forelesere. Totalt var det 145 deltakere på NM i år. Vi fikk veldig mange gode tilbakemeldinger, både fra studenter og jurymedlemmer. JA Worldwide hadde sitt styremøte i Oslo samtidig som NM SB. De var gjester ved middagen, og de besøkte studentenes stands, fikk snakket med dem og fikk sett deres produkter. Vinneren av Norge beste Studentbedrift 2023 ble Oslo Analytic SB fra OsloMet fra Oslo.

NM SB 2023 Oslo Analytics SB

NM for ungdomsbedrifter

NM Ungdomsbedrift ble avholdt på Nova Spektrum i Lillestrøm 27-28 april 2023. Det var 71 ungdomsbedrifter (381 elever), 86 lærere, 58 UE-ansatte, 90 jurymedlemmer, og 13 prisutdelere som deltok. Over 70 % av deltakerne gir NM toppkarakter i evalueringen. 94 % av juryen mener UE har skapt en givende og inspirerende dag for juryen. KelpNest UB fra Thora Storm videregående skole i Trøndelag ble kåret til Norges beste Ungdomsbedrift 2023.

NM UB 2023 Kelp Nest UB

ØkonoMIN

ØkonoMIN er UEs program om personlig økonomi for videregående opplæring. Programmet ble lansert i oktober 2023, og er en videreutvikling av tidligere Sjef i eget liv!. Utviklingen ble finansiert av SpareBank 1 SMN og Samfunnsløftet SpareBank 1 Nord-Norge. Programmet består av en kalkulator/app/nettside hvor elevene setter opp sitt eget personlige budsjett, samt materiell til veileder og lærer. Elevene gjennomfører programmet over to timer under kyndig veiledning av en veileder fra bank/finans. Det faglige innholdet er utviklet av Sparebanken Midt Norge, Sparebanken Nord Norge og Ungt Entreprenørskap.


Euronext Blue Challenge

Seks norske ungdomsbedrifter med innovative løsninger innen blå økonomi deltok i det europeiske prosjektet Euronext Blue Challenge i skoleåret 2023/24. Ungdomsbedriftene hadde hver sin mentor fra Euronext i Norge. I tillegg fikk ungdomsbedriftene faglig påfyll gjennom deltakelse på webinarer i regi av JA Europe og Euronext i Europa. UE Norge avholdt den nasjonale finalen i mars og Animal Seafood UB fra Trøndelag tok hjem førsteplassen i "Euronext Blue Innovation Award". Den europeiske finalen ble avholdt i mai. Animal Seafood UB besøkte Oslo Børs høsten 2023. Les mer


Elevbedrift - en relevant læringsarena

Det har vært rekordstor interesse for Elevbedrift i 2023 med 19.000 elever som gjennomførte Elevbedrift. Dette er en økning på 12% fra året før. Grunnene til dette er at skoler ser at Elevbedrift er naturlig verktøy for å nå målene i fagfornyelsen. UE har også utviklet mye nytt materiell generelt og opp mot viktige prosjektområder som bærekraft, sosialt entreprenørskap og koblinger til psykisk helse. Dette øker kvaliteten i programmet og Elevbedrift oppleves enda mer relevant for skolene våre samarbeidspartnere.

Pantina EB Rygge ungdomsskole

Smart - utviklingsarbeid

Med mål om et bedre samspill mellom verktøy som tilbys lærere, elever og UE ansatte ble det i 2023 gjennomført et større innsiktsarbeid i hele UE organisasjonen. I juni lanserte vi en helt ny Elevside til programmet SMART. 1. januar 2024 fulgte vi opp med en ny lærerveiledning til samme program.

Smart20

Årets entreprenørskapslærer

Årets Entreprenørskapslærer 2023 er Lisbeth Constance Engebretsen fra Vang barne-og ungdomsskole i Valdres. I en tid der entreprenørskap og innovasjon står sentralt i utviklingen av samfunnet, har vinneren utmerket seg gjennom sitt engasjement, dedikasjon og nyskapende tilnærming til å forme fremtidens verdiskapere. Lisbeth har vært med på å utvikle en egen modell for samarbeid med lokalt arbeidsliv som de kaller for "Vangsmåten". Faget utdanningsvalg er integrert med Elevbedrift, og den fanger opp temaer som teknologi, design, markedsføring og økonomi.

Arets entreprenorskapslaerer 2023 1

Leder for en dag

Årets utgave av Leder for en dag ble avviklet den 7. november. 29 ledertalenter fra hele landet som gjennom året hadde utmerket seg i arbeidet med Ungdomsbedrift eller Studentbedrift fikk testet sine lederegenskaper sammen med ManpowerGroup, de skygget hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag, og de møttes til felles nettverkssamling med sine respektive ledere etter endt arbeidsdag. Les mer om arrangementet.


Styret i Ungt Entreprenørskap 2023

Styret for Ungt Entreprenørskap Norge har bestått av styreleder Maalfrid Brath (leder, ManpowerGroup), Gjermund Løyning (NHO), Janne Flessum (Gjensidige) Tone Allum (UE Telemark), Ole-Jacob Mosvold (Virke), Tom Erik Myrland (Ferd), Kristin Holm Jensen (KS), Trude Tinnlund (LO) samt møtende varamedlem Thom Jambak (Utdanningsforbundet).


Prosjekter og utvikling sammen med samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere arsmelding 2023

Handelens miljøfond - redusere plastforsøpling
I 2023 videreførte UE sitt samarbeid med Handelens Miljøfond i prosjektet SMART Plast. Prosjektet har hatt som hovedmål å redusere plastforsøpling gjennom å øke unges (9-12 åringer) kunnskap og bevissthet rundt Norges plastproblem. Prosjektet har vært gjennomført i Rogaland og Nordland. Elevene er blitt utfordret til å avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. Nær 1000 elever fordelt på 20 skoler deltatt. I begge fylker har SMART PLAST hatt en varighet på 5 skoledager og 66 lærere har vært involvert.

KBN – Sosialt entreprenørskap i Elevbedrift
I samarbeid med KBN - Kommunalbanken utvikler elevene elevbedrifter innen sosialt entreprenørskap i prosjektet Gjør noe med det! Totalt 2900 elever har deltatt i dette prosjektet dette året. Se artikkel her

BFD - Grønt og Genialt i Elevbedrift
I samarbeid med Barne- og familiedepartementet utvikler elevene elevbedrifter som jobber med bærekraftig forbruk. Inneværende skoleår er 11. året for gjennomføring av prosjektet. For 2023 har 4100 elever gjennomført Grønt og Genialt. Se eksempel gjennom reklamefilmen til Bottle Glass EB, Oslo Montessoriskole


Spis #MerAv – sunn mat i Elevbedrift
I samarbeid med Opplysningskontoret for frukt og grønt, Sjømat Norge, Baker- og Konditorbransjens Landsforening og Norges sjømatråd utvikler elevbedriftene produkter eller tjenester med mål om at vi skal spise sunnere i kategorien Spis #MerAvGrovtGrøntogBlått». I 2023 gjennomførte 2000 elever prosjektet. (Bilde av Pantina EB i egen mappe)

Gjensidigesamarbeidet – styrke unges psykiske helse
I dette samarbeidet med Gjensidige er målet at enda flere elever og lærerstudenter skal få mestring og motivasjon gjennom erfaringer med entreprenørskap. Vi utvikler materiell, erfaringer metoder for å styrke materiellet ang samarbeid, gruppeprosesser, inkludering og mestring.

Samarbeidet har tre delområder

- Elevbedrift - I elevbedrift har vi jobbet med materiellutvikling og kompetansebygging på hvordan Elevbedrift kan føre til at elevene opplever mestring, inkludering og motivasjon i arbeidet med Elevbedrift. Egne konkurranser knyttet til beste arbeidsmiljø er også etablert for å styrke inkludering og personaloppgaver i entreprenørskapsarbeidet.

- Ungdomsbedrift i Helse og oppvekstfag- Helse- og oppvekstlærere har vært på fagsamling om Ungdomsbedrift og psykisk helse. I tillegg er det utviklet materiell tilpasset lærere i Helse- og oppvekstfag. Målet er at flere lærere lærerne skal benytte Ungdomsbedrift som metode innen tverrfaglig tema Folkehelse og livsmestring.

- Lærerutdanning- Studenter på grunnskolelærerutdanning (GLU) har fått innføring i hvordan entreprenørskap og elevbedrift kan brukes for å styrke barn og unges psykiske helse og gi økt livsmestring. Etter ulike aktiviteter med Ungt Entreprenørskap gjennomfører studentene entreprenørskapsprogram i egen praksisperiode. Det er også laget en film fra samarbeidet mellom UE og GLU ved Høgskolen i Østfold

FN Sambandet – foredrag om bærekraftig utvikling

Vi har samarbeidet med FN-sambandet gjennom å tilby gratis foredrag om bærekraftig utvikling som oppstart til arbeidet med elev- og ungdomsbedrifter. Ca 80 foredrag er gjennomført som del av samarbeidet, hvor ca 75% er for elevgrupper som skal starte med Ungdomsbedrift.

Equinor - Integrere realfag og entreprenørskap i utdanningen

Gjennom tilskudd fra Equinor fikk Ungt Entreprenørskap mulighet til å satse videre på kreativitet for de unge i programmet Smart. Smart er et program for de yngste elevene i grunnskolen. Programmet integrerer blant annet realfagene i lærerplanen, noe som skaper en unik pedagogisk opplevelse for elevene. SMART er tilpasset den unge målgruppen og er utformet for å ligne stadiene i en innovasjonsprosess med fasene idéjakt, prototype og presentasjon.

Når elevene lager prototyper av løsningene sine, introduseres de for bruk av 3D-modelleringsverktøyet Ludenso Create. Denne kombinasjonen av entreprenørskap og 3D-teknologi introduserer realfag på en spennende og engasjerende måte. (lenke til promofilm?)

SpareBank 1 SMN og Samfunnsløftet SpareBank 1 Nord-Norge – personlig økonomi

SpareBank 1 SMN og Samfunnsløftet SpareBank 1 Nord-Norge har finansiert og bidratt med faglig innhold i utviklingen av programmet ØkonoMIN for videregående opplæring. Programmet består av en kalkulator hvor elevene setter opp sitt eget personlige budsjett, samt materiell til veileder og lærer.

Nærings- og fiskeridepartementet – Innovative ungdomsbedrifter

Gjennom midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, har UE hatt en betydelig aktivitet i Ungdomsbedrift i 2023. Alle UEs fylkesorganisasjoner tilbyr programmet, og ansatte er ute på skolene og holder kick-off, syretesting, kurs, veiledning og oppfølging av og for elever og lærere, samt kobler lokalt arbeids- og næringsliv på ulike aktiviteter. I løpet av våren avholdt fylkesorganisasjonene fylkesmesterskap. UE Norge har nasjonalt ansvar for å koordinere aktivitet, vedlikeholde materiell til elever og lærere, sørge for gode registreringssystemer, oppdatere rammevilkår, kontakt med nasjonale myndigheter og arrangere Norgesmesterskap,

Landbruks- og matdepartementet - Ungdomsbedrift i Naturbruk og Restaurant- og matfag

UE har gjennom midler fra Landbruks- og matdepartementet en egen satsting rettet mot Ungdomsbedrift i Naturbruk og Restaurant- og matfag. UE i Arktis, Nordland, Rogaland, Vestland og Innlandet deltok. Det er mye god aktivitet som fører både til synlighet og nyrekruttering av lærere. Jord-fjord-bord prisen ble delt ut på fylkesmesterskap og på NM våren 2023.

Eikmaskin – Ungdomsbedrift i yrkesfag

UE startet samarbeidet med Eikmaskin i i skoleåret 2022/23, og UE i Trøndelag og Østfold deltok. Gjennom samarbeidet har vi satset på Ungdomsbedrift i yrkesfagene Teknologi- og industrifag, Naturbruk, Salg, service og reiseliv og Elektro- og datateknologi. To lokale Eiksentre var engasjert i ulike lokale aktiviteter som f.eks. syretesting, lederkurs og bedriftsbesøk.

Euronext Blue Challengeungdomsbedrift i blå næring

UE Norge og Euronext samarbeider om satsing på Ungdomsbedrift innen blå økonomi. Seks ungdomsbedrifter fra forskjellige fylker og ansatte i Euronext deltok i prosjektet. UE Norge avholdt en digital nasjonal finale i mars.

Citi Foundation – Ungdomsbedrift på tilrettelagt

Gjennom prosjektmidler fra Citi Foundation har UE tilpasset Ungdomsbedrift for elever og lærere på tilrettelagt i Østfold. UE Østfold har gjennomført klasseromsbesøk, hatt opplæring av lærere og gjennomført lærersamling.

Fiken – gratis regnskapsprogram

Alle ungdomsbedrifter og studentbedrifter har fått tilbud om å bruke regnskapsprogrammet til Fiken gratis. Regnskap kan være vanskelig for mange, og dette tilbudet bidrar til å kvalitetssikre og gjøre jobben lettere for elevene og studentene.

NCE Seafood Innovation Innovasjon i sjømatnæringen
I samarbeid med NCE Seafood Innovation vi gjennomført 13 innovasjonscamper på videregående skoler langs hele norskekysten i løpet av høsten 2023. For at elevene skulle bli bedre kjent med sjømatnæringen har de fått bryne seg på å lese reelle utfordringer i næringen innenfor tre tema: Sunn mat og økt sjømatforbruk, økt verdiskaping i havbruksnæringen og reduksjon av plastforbruk i havbruksnæringen

HEINNovasport Innovasjon innen idrettsutdanningene
HEInnovaSport er et EU-finansiert prosjekt med mål om å styrke innovasjonskapasiteten ved Norges Idrettshøyskole og fem andre utdanningsinstitusjoner i Europa. Ungt Entreprenørskap Norge er med som partner.

Patentstyret økt kunnskap om IPR
Målet med samarbeidet er å øke studenters kjennskap til Patentstyret, og gi de kunnskap om IPR. Patentstyret har bidratt til oppdatering av materiell til studentbedriftene og gitt tilbud om webinarer og direkte hjelp.

Innovasjon Norge studentinnovasjon
Innovasjon Norge er samarbeidspartner på arenaer for studentinnovasjon, med spesiell fokus på vårt program Studentbedrift.

Accenture Økt kompetanse
Accenture bidrar med kompetanse inn i våre programmer, prosesser og til opplæring internt i UE. Sammen bygger vi ferdigheter hos unge innen entreprenørskap, kreativ tenkning, økonomi og innovasjon slik at de kan starte egen bedrift, og også får relevant erfaring for å lykkes i næringslivet i fremtiden.


Økonomi 2023

FINANSIERING

Ungt Entreprenørskap er finansiert av private og offentlige samarbeidspartnere og mottar også mange ulike prosjekttilskudd. Finansieringen foregår både nasjonalt og lokalt; en stor andel av de nasjonale midlene videreføres fra UE Norge til de 11 fylkesorganisasjonene i tillegg til at hver fylkesorganisasjon har en betydelig andel egenfinansiering. I 2023 hadde organisasjonen 27,26 % privat finansiering (etter eliminering av interne transaksjoner). Målet er å oppnå 40 % privat finansiering.

Finansiering 2023 1
Finansiering 2023 2

Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto finansiering. Transaksjonene består av internfakturering og finansiering UE Norge mottar og videreformidler til fylkesorganisasjonene og datterselskapet UE Forlag AS.

PERSONAL

Organisasjonen hadde i gjennomsnitt 105,6 årsverk fordelt på 109 ansatte per 31.12.2023. UE Norge hadde 10 av disse årsverkene, de øvrige er ansatt i de 11 fylkesorganisasjonene. Gjennomsnitt: 8,8 årsverk pr organisasjon.

Totale personalkostnader for 2023 er kr 88 299 014

KOSTNADER

Arrangementskostnader totalt for UE organisasjonen på kr 17 150 036 er hovedsakelig knyttet til Fylkesmesterskap for Elevbedrifter, Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter og Norgesmesterskap for de to sistnevnte.

2023 er et normal-år med fysisk gjennomførte samlinger og arrangementer.

Kostnader 2023 1
Kostnader 2023 2

Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto kostnader på organisasjonsnivå. Transaksjonene består av interne overføringer av midler UE Norge mottar og videreformidler til fylkesorganisasjonene og datterselskapet UE Forlag AS.

ÅRSREGNSKAP kan lastes ned her

REVISJONSBERETNING kan lastes ned her (kommer)

UNGT ENTREPRENØRSKAP FORLAG AS

UNGT ENTREPRENØRSKAP FORLAG AS driver forlagsvirksomhet som produserer og selger læremateriell for Ungt Entreprenørskap. Selskapet har lokasjon i Oslo og er et heleid datterselskap av Ungt Entreprenørskap Norge.

Styret i Ungt Entreprenørskap Forlag AS: Grete Ingeborg Nykkelmo (styreleder), Torild Mohn og Kjell Vidar Jørgensen.

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS.

Ungt Entreprenørskap har rettighetene til materiellet som blir utviklet og distribuert gjennom Ungt Entreprenørskap Forlag AS.

Ungt Entreprenørskap Forlag AS har et årsresultat i 2023 på kr. 7285.

ÅRSREGNSKAP FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP FORLAG kan lastes her (pdf)

REVISJONSBERETNING FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP FORLAG kan lastes ned her (pdf)