Sammen får vi ting til på skje!

Sparebank 1 SMN og Ungt Entreprenørskap heier på alt det fantastiske som skjer i lokalmiljøene i Trøndelag. Vi heier på engasjerte mennesker, bedriftene, de lokale idrettsklubbene, unge talenter, festivaler, og alle andre som bidrar

Nå får skolelever på 5-7.trinn i hele Trøndelag mulighet til å være kreative og finne på nye inkluderende løsninger i sine lokalsamfunn. Hvordan kan vi skape aktivitet og opplevelser som inkluderer flere i felleskapet?

10 grupper vinner inntil 10 000 kroner for realisering av løsningene!

I dette prosjektet jobber elevene etter SMART-metoden Her jobber de i grupper med en problemstilling som innbyr til tverrfaglighet, bærekraft og skaperglede i 3-4 dager.

Smn 2400x1600 jubileum toppbanner 3 jpg thumb 1280 2276