Tips, triks og spørsmål

Elissa garcia ck Vj Murw K Is unsplash

Skal dere delta på en skolemesse, eller kanskje noen av de digitale konkurransene, eller er dere så heldige at dere skal delta på ett av regionmesterskapene? Da bør dere lese noen av våre tips og triks! Og kanskje finner du svar på noe du lurer på også.


FØRST NOEN TIPS OG TRIKS!

1. BRUK GOD TID PÅ PLANLEGGING

  • Se over kriteriene for konkurransen dere ønsker å vinne
  • Vurder hvordan deres bidrag kan bli best mulig
  • Test om linkene dere eventuelt skal dele fungerer å åpne for noen som ikke jobber på din skole. Linker og eposter med skoleadresser er ofte sperret av sikkerhetsmessige årsaker. Send en test til noen du kjenner!

2. SAMARBEID ER VEIEN TIL SUKSESS!

  • Dersom dere samarbeider godt underveis vil det være mye lettere å nå et felles mål.
  • Det er lov å være uenig underveis, så lenge man er med på både det å gi og ta
  • Juryen på fysiske mesterskap ser ofte på den helhetlige gruppedynamikken. Det er derfor viktig å samarbeide godt når dere står på stand.

3. VELG DERE UT NOEN KONKURRANSER

  • Husk at dere nødvendigvis ikke trenger å delta på alle konkurranser. Velg heller ut noen som dere mener passer dere best og gi jernet i akkurat disse!

4. FORDEL ARBEIDET!

  • Fordel arbeidet slik at det ikke blir bare noen personer som har ansvar for forberedelser og gjennomføring på konkurranser.
  • Det er lurt å se det beste i hverandre og fordele arbeidsoppgaver etter hva dere er gode på.
  • Ulikhet = utvikling!

OFTE STILTE SPØRSMÅL

1. Når er fristen for påmelding?

- Fristen for påmelding regionmesterskapene er 15.mars

- Fristen for digitale konkurranser er 15.mars

2. Hvordan melder vi oss på digitale konkurranser?

- Klikk her

3. Hvordan fungerer regionmesterskapene?

- Det er 2 regionale mesterskap

- Alle kan melde seg på det digitale mesterskapet og velge mellom 5 konkurranser

- De digitale konkurransene har innleveringsfrist til 15.mars

- Sørlige del arrangeres 23.april på City Lade, Trondheim

- Nordlige del arrangeres 4.april på Alti Magneten. Levanger

4. Hvor mange konkurranser er det?

- Det er totalt 5 digitale konkurranser og dere bestemmer selv hvor mange dere vil melde dere på.

- På City Lade er det totalt 7 konkurranser, pluss 3 konkurranser på moteshowet

- På Alti Magneten er det totalt 6 konkurranser

5. Hvilke typiske spørsmål bruker juryen å stille?

- På hvilken måte er dere en bærekraftig elevbedrift?

- Hvordan kom dere på denne løsningen?

- Hvilke problemer er dere med på å løse?

- Hvem er målgruppa dere ønsker å nå ut til?

- Er det behov for løsningen deres? Har dere testet behovet?

- Hvordan kom dere frem til pris?

- Har dere fordelt roller i bedriften?

- Hvordan har samarbeidet som kolleger vært?

- Har dere videreutviklet noe underveis?

- Har dere samarbeidet med noen utenfor skolen?

- Hvilken erfaring har dere gjort dere av å ha egen bedrift?

- Har dere et mål for videre arbeid?