Digitale konkurranser

Bakgrunn bla med bilde

Frem mot det siste regionmesterskapet 23.april 2024 kan alle elevbedrifter melde seg på våre 5 digitale konkurranser. Under finner dere kriterier og link til påmelding.

TIPS!

 • Les kriteriene nøye før dere leverer.
 • Se over om dere har med alt som skal leveres inn.
 • Sørg for at dokumenter og videoer deles via Youtube, Vimeo, Tik Tok eller åpen Instagram profil.
 • Ikke del dokumenter fra skolens delingsmapper. UE har ikke tilgang til å åpne delte linker. Lagre på PC først og last deretter opp i innleveringen.
 • Man kan sende inn ett skjema for hver konkurranse om ikke alt er ferdig samtidig
 • Påmeldingsfrist er 15.mars 2024

1. BESTE LOGO

Logoen bør designes digitalt, og skal være laget av, for eller til Elevbedriften.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut fra følgende punkter:

8f9b09f4189c455593b7b9b10a9ba5c6 jpeg
 • Logoen kan forstørres og forminskes
 • Logoen er stilisert og har ikke for mange detaljer
 • Logo i farger skal også fungere i svart/hvitt
 • Logoen gjenspeiler bedriftens vare/tjeneste
 • Logoen gir et godt visuelt inntrykk
 • Logoen skal ikke kunne forveksles med eksisterende logoer med opphavsrett


HVA MÅ LEVERES? Last opp logoen og fyll ut informasjon om bedriftens ide samt bakgrunn for symbol og fargevalg


2. BESTE TEAM

I denne konkurransen vurderes samarbeidet dere har gjort for å skape et godt arbeidsmiljø, et suverent team, god inkludering i gruppa, samarbeid på tvers av elevbedriftene, rollefordeling og samarbeidet dere har hatt med andre utenfor skolen.

Hannah busing Zyx1b K9mqm A unsplash


 • Gruppa har fordelt roller i bedriften og laget en god samarbeidsavtale.
 • Gruppa begrunner godt de valgene de har tatt for å skape et godt team.
 • Gruppa har kartlagt sitt nettverk, og viser til samarbeid med en eller flere mentorer.
 • Gruppa reflekterer godt med å vise til erfaringer rundt suksess og utfordringer, samt hvordan dette ble løst.

HVA MÅ LEVERES? Last opp en link med video hvor gruppa forteller hvordan dere har jobbet med kriteriene som står over her.


3. BESTE ØKONOMI

Konkurransen for elevbedrifter med en økonomisk forretningssans og økonomisk forståelse.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

REGNSKAP 1
 • Elevbedriften viser økonomisk forståelse og refleksjon rundt økonomisk bærekraft.
 • Elevbedriften viser til et budsjett basert på markedsundersøkelse(r).
 • Elevbedriften viser til et regnskap (dersom de har kommet så langt).
 • Elevbedriften viser til sponsorer og/eller startkapital, samt hva et eventuelt overskudd går til

HVA MÅ LEVERES? Last opp dokumenter som viser til noe av dette: budsjett, regnskap, markedsundersøkelser, og eventuelle sponsoravtaler. Det er også mulighet for å laste opp en videolink hvor dere forklarer hvordan dere har jobbet med økonomi.


4. BESTE REKLAMEFILM

En elevbedrift trenger å nå ut til kunder på en interessant måte! Denne konkurransen er for de som legger litt ekstra arbeid i en god reklamefilm som kan brukes på nett og i sosiale medier.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

Alexander dummer a S4 Duj2j7r4 unsplash
 • Elevbedriften har lagd en reklamefilm på under 1 minutt som fanger kundens oppmerksomhet
 • Reklamefilmen har et klart budskap
 • Reklamefilmen gjør at kundene forstår gruppas forretningside
 • Reklamefilmen har god lyd, estetisk fint uttrykk og tydelige virkemidler.

HVA MÅ LEVERES? Legg inn link til reklamefilmen fra YouTube, Vimeo eller en åpen Instagram eller Tik Tok profil5. BESTE BÆREKRAFTIGE IDE

Verden og Norge trenger bedrifter som har en helhetlig plan for å bidra til bedre miljø, klima og sosiale forhold! I denne konkurransen retter vi derfor fokus mot FNs bærekraftsmål.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

Nick fewings 4d I5 OP2 Ee64 unsplash
 • Elevbedriften viser til en helhetlig tanke omkring bærekraft i hele prosessen.
 • Elevbedriften forklarer godt hva de gjør for å bidra til ett eller flere av FNs bærekraftsmål
 • Elevbedriftens produkt, tjeneste eller arrangement bidrar til bedre klima eller sosialt miljø

HVA MÅ LEVERES? Legg inn link til en videopitch eller et dokument som viser til deres arbeid. Her kan dere vise hvordan dere har jobbet for å oppnå ett eller flere av FNs bærekraftsmål.


Siri Ungt Entreprenorskap portrett 0008
Siri Korsnes
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Marte Aas3
Marte Aas
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Oyvind
Øyvind Troset
Rådgiver grunnskole, nordlige del Trøndelag
Eva Forbord1
Eva Forbord
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag