Konto til Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift skoleåret 2021/22

I samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank kan Ungt Entreprenørskap Rogaland tilby konto og nettbank med kostnadsfri etablering. Pålogging og betaling gjøres ved bruk av BankID (se informasjon under).

All informasjon som står på denne siden gjelder kun for kunder i Sparebank 1 SR-Bank og elev-/ungdoms-/studentbedrifter registrert i Rogaland.
Dersom dere har konto og nettbankavtale hos andre banker ber vi dere om å ta kontakt med dem direkte.
Bedrifter registrert hos andre fylker, må kontakte eget fylket for informasjon om bank og bankkonto: https://ungdomsbedrift.no/UEUB...

For informasjon om konto til elevbedrifter (ungdomsskolen) les nederst i denne artikkelen.


Konto for Ungdoms- og studentbedrifter (VGS og universitet/høgskole)

VIKTIG! Les dette først:

Ungdoms- og studentbedrifter i andre fylker enn Rogaland, må kontakte eget fylke. Informasjonen her gjelder kun for bedrifter registrert hos Ungt Entreprenørskap Rogaland.

For å søke om bankkonto må ungdomsbedriften kun ha gitt signaturrett til 2 personer. Dersom bedriften har gitt signaturrett til flere enn 2 personer, må det gjennomføres en endring i Brønnøysundregistrene FØR dere søker om bankkonto. Disse to må også ha Bank-ID.
Ta kontakt med oss i Ungt Entreprenørskap Rogaland for veiledning til endring av signaturrett.

Kontoen det søkes om må administreres av de samme 2 personene som har signaturrett. Vi anbefaler at dette er daglig leder og økonomiansvarlig, men så lenge det er de samme personene som har signaturrett så er det egentlig det samme hvem som administrerer.

Når kontoen opprettes sendes det ut en sms til de med signaturrett, som må signeres. Det er viktig at de som får denne svarer på denne umiddelbart, hvis ikke går søknaden "ut på dato".

Når dere har kontroll på hvem som har signaturrett kan dere søke om konto og nettbank her.

Anti-hvitvaskingsregler

På grunn av anti-hvitvaskingsregler vil dere i søknadsprosessen bli bedt om å svare på en del spørsmål. Disse kan virke vanskelige å svare på, men vi ber dere svare så godt som mulig ut fra det dere tror om ungdomsbedriftens økonomi.

Lærertilgang

Dersom lærer ønsker lese-tilgang til konto gjøres dette etter at konto er opprettet. Ta kontakt med daglig leder, Maria Aasbø (informasjon nederst på siden), så ordner vi det.


BankID

BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden vil du kunne bruke din BankID til å signere dokumenter og meldinger elektronisk. Den personen i bedriften som skal ha tilgang til kontoen må kontakte sin egen bank og be om BankID dersom de ikke allerede har dette. BankID er uavhengig av banken som utsteder det og kan brukes på tvers av alle banker. Du kan også ha BankID på din mobiltelefon. Les mer om BankID på www.BankID.no eller ta kontakt med din egen bank for spørsmål om BankID.


Vipps for ungdoms- og studentbedrifter

Dersom ungdoms- eller studentbedriften ønsker å tilby Vipps som betalingsmetode for kunder, oppretter dere dette selv gjennom å registrere dere her: Vipps. Les mer om Vipps på nettsidene www.vipps.no.

Når dere bestiller Vipps er det viktig at dere har organisasjonsnr og kontonr klart. Det kan ta noen dager å få alt på plass så det er lurt å være ute i god tid før dere skal tilby Vipps som betalingsmåte for kundene deres. Ungt Entreprenørskap Rogaland er ikke involvert i denne prosessen, all kommunikasjon rundt opprettelse tas med Vipps.

Noen tips:

  • Det bør gå minst en uke etter at dere har fått bankkonto til dere søker om Vipps. Hvis dere søker for tidlig vil ikke Vipps ha fått beskjed om at dere har fått konto og dere vil få en feilmelding når dere prøver å gå videre i søknadsprosessen. Feilmeldingen lyder omtrent slik «det ser ikke ut til at dere er oppført som eier av denne bankkonto». Dersom dette skjer, vent noen dager og søk på nytt.
  • Søknaden må tilslutt signeres av daglig leder eller styreleder i bedriften. Dette må være den samme som står oppført som daglig leder eller styreleder i Brønnøysundregistrene.
  • Om dere blir spurt om det er andre eiere av bedriften svarer dere nei på dette og går videre.

Dere må selv avslutte kundeforholdet med Vipps.


Avvikling av konto og nettbank

Kontoen skal gjøres opp innen 9. juni, og eventuelt overskudd skal overføres via nettbanken til medlemmene eller de som skal ha sin del av overskuddet. Ungt Entreprenørskap Rogaland avslutter og sørger for at kontoen blir slettet i banken. Når kontoen er gjort opp, kan det ikke lenger foretas transaksjoner på den.

Dere må selv avslutte kundeforholdet med Vipps.

ALLE KONTOER MÅ AVSLUTTES SENEST DEN 9. JUNI. EVENTUELLE GJENSTÅENDE MIDLER ETTER DENNE DATO VIL GÅ TAPT.

Har dere konto og nettbank i annen bank en SR-Bank, kontakter dere aktuell bank selv for avslutning. Det kan ikke Ungt Entreprenørskap Rogaland hjelpe dere med.


Konto og Vipps for elevbedrifter (ungdomsskole)

Lærer kan åpne konto, nettbank og Vipps til sine elevbedrifter ved å registrere opplysninger her.
Når lærer har sendt inn opplysninger via lenken over, vil det ta tre-fire dager før konto, nettbank og Vipps er opprettet. Lærer vil få beskjed fra Ungt Entreprenørskap så fort alt er klart til bruk.

Lærer vil da få tilgang til nettbank og konto ved å logge på med sin BankID. Lærer vil også få tilgang til Vipps ved å logge på med sin BankID. Her vil lærer få oversikt over hvilke innbetalinger den enkelte elevbedrift har hatt. Her vil det også være mulighet for å legge til bilde, ta ut QR-kode og lage takkemelding for hver elevbedrift. Elever vil dessverre ikke ha tilgang til nettbank og Vipps. Dette organiseres kun gjennom lærer.

Konto gjøres opp ved skoleårets slutt ved at lærer overfører penger ihht avtale mellom skolen og elevbedriftene. Kontoen kan så gjenbrukes neste skoleår.


Kontaktinfo:

Ungt Entreprenørskap Rogaland: Maria Aasbø, daglig leder: telefon: 905 65 978, e-post: maria@ue.no

SpareBank 1 SR-Bank: telefon 91502002