Konto til Ungdomsbedrifter

Konto for ungdomsbedrifter i Rogaland

VIKTIG! Dette må være på plass før dere søker om konto:

 1. For å søke om bankkonto må ungdomsbedriften kun ha gitt signaturrett til to personer i Brønnøysundregistrene. Dersom dere har gitt signaturrett til flere enn to personer, må det gjennomføres en endring i Brønnøysundregistrene før dere søker om bankkonto.
 2. Avtale om konto og nettbank signeres av de samme to personene som dere har gitt signaturrett i Brønnøysund. Vi anbefaler at dette er daglig leder og økonomiansvarlig.
 3. De to som skal ha signaturrett må ha Bank-ID.
 4. Ungdomsbedriften må ha fått organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene før dere kan bestille konto og nettbank.
 5. Når kontoen opprettes sendes det ut en sms til de med signaturrett. Det er viktig at de som får sms svarer med en gang, hvis ikke går søknaden "ut på dato" hos banken og dere må søke på nytt.

Ta kontakt med oss i Ungt Entreprenørskap Rogaland dersom dere trenger veiledning ved endring av signaturrett i Brønnøysundregistrene.

Når dere har kontroll på hvem som har signaturrett kan dere søke om konto og nettbank.

Forebygging av økonomisk kriminalitet

Banken har regler for å unngå hvitvasking av penger og økonomisk kriminalitet. Dere vil derfor bli bedt om å svare på tre spørsmål når dere søker om konto. Disse kan virke vanskelige å svare på, men svar så godt som mulig ut fra det dere tror om ungdomsbedriftens økonomi.

Lærertilgang

 • Dersom lærer ønsker lese-tilgang til konto gjøres dette etter at konto er opprettet. Ta kontakt med daglig leder, Maria Aasbø (informasjon nederst på siden), så ordner vi det.
 • For tilrettelagte ungdomsbedrifter kan lærer opprette og disponere konto. Velg "ja" under spørsmålet om konto gjelder en tilrettelagt ungdomsbedrift og fyll inn den informasjonen som etterspørres om lærer.

BankID

De som skal signere kontoavtalen og bruke kontoen, må ha Bank-ID.

Dersom du ikke har BankID tar du kontakt med banken din for å orde det.

BankID er din elektroniske legitimasjon som gjør at du kan signere avtaler på nett. I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort, på nett bruker du BankID for å bekrefte hvem du er. Les mer om BankID på www.BankID.no

Vipps for ungdomsbedrifter

Dersom dere ønsker å tilby Vipps som betalingsmetode for kundene deres, oppretter dere dette hos Vipps her.

Dere må ha kontonummer og organisasjonsnummer for å få Vipps.

Det kan ta noen dager å få alt på plass så det er lurt å være ute i god tid før dere skal i gang med salg.

Ungt Entreprenørskap Rogaland er ikke involvert i denne prosessen.

Noen tips til Vipps:

 • Det bør gå en uke etter at dere har fått bankkonto til dere søker om Vipps. Hvis dere søker for tidlig vil ikke Vipps ha fått beskjed om at dere har fått konto og dere vil få en feilmelding når dere prøver å gå videre i søknadsprosessen.
 • Om dere blir spurt om det er andre eiere av bedriften svarer dere "nei".
 • Søknaden signeres med BankID av de som har signaturrett i Brønnøysund.
 • Dere må selv avslutte kundeforholdet med Vipps når dere legger ned ungdomsbedriften.

Avvikling av konto og nettbank

Dere må tømme kontoen innen 9. juni 2024. Eventuelt overskudd skal overføres via nettbanken til de ansatte i bedriften eller andre som skal ha sin del av overskuddet.

Når kontoen står i null vil vi i Ungt Entreprenørskap sørge for at kontoen slettes i banken. Når kontoen er avsluttet, kan det ikke lenger foretas inn- og utbetalinger.

Står det penger igjen på kontoen etter 9. juni 2024 vil disse gå tapt.

HUSK: Dere må selv avslutte kundeforholdet med Vipps.

Har dere konto og nettbank i annen bank en SpareBank 1 SR-Bank, kontakter dere denne banken selv for avslutning. Vi i Ungt Entreprenørskap Rogaland kan ikke hjelpe dere med kontoer i andre banker.


Kontaktinformasjon:

Ungt Entreprenørskap Rogaland:

UE hege solhug 2023 72 5
Hege Solhaug
Rådgiver videregående skole og høyere utdanning
UE maria aasbo 2023 72 1
Maria Aasbø
Daglig leder UE Rogaland

SpareBank 1 SR-Bank: Telefon 91502002