Konto til Studentbedrifter

Dersom lærer ønsker lese-tilgang til konto gjøres dette etter at konto er opprettet. Ta kontakt med daglig leder, Maria Aasbø (informasjon nederst på siden), så ordner vi det.

Konto for Studentbedrifter i Rogaland

VIKTIG! Les dette først:

Studentbedrifter i andre fylker enn Rogaland, må kontakte eget fylke. Informasjonen her gjelder kun for bedrifter registrert hos Ungt Entreprenørskap Rogaland.

For å søke om bankkonto må studentbedriften kun ha gitt signaturrett til to personer. Dersom bedriften har gitt signaturrett til flere enn to personer, må det gjennomføres en endring i Brønnøysundregistrene FØR dere søker om bankkonto. Disse to må også ha Bank-ID.
Ta kontakt med oss i Ungt Entreprenørskap Rogaland for veiledning ved endring av signaturrett.

Kontoen brukes av de samme to personene som har signaturrett. Vi anbefaler at dette er daglig leder og økonomiansvarlig.

Når kontoen opprettes sendes det ut en sms til de med signaturrett, som må signeres. Det er viktig at de som får denne svarer på denne med en gang, hvis ikke går søknaden "ut på dato".

Når dere har kontroll på hvem som har signaturrett kan dere søke om konto og nettbank.

Anti-hvitvaskingsregler

På grunn av anti-hvitvaskingsregler vil dere i søknadsprosessen bli bedt om å svare på en del spørsmål. Disse kan virke vanskelige å svare på, men vi ber dere svare så godt som mulig ut fra det dere tror om studentbedriftens økonomi.

Lærertilgang

Dersom lærer ønsker lese-tilgang til konto gjøres dette etter at konto er opprettet. Ta kontakt med daglig leder, Maria Aasbø (informasjon nederst på siden), så ordner vi det.


BankID

BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden vil du kunne bruke din BankID til å signere dokumenter og meldinger elektronisk. Den personen i bedriften som skal ha tilgang til kontoen må kontakte sin egen bank og be om BankID dersom de ikke allerede har dette. BankID er uavhengig av banken som utsteder det og kan brukes på tvers av alle banker. Du kan også ha BankID på din mobiltelefon. Les mer om BankID på www.BankID.no eller ta kontakt med din egen bank for spørsmål om BankID.


Vipps for studentbedrifter

Dersom studentbedriften ønsker å tilby Vipps som betalingsmetode for kunder, oppretter dere dette selv gjennom å registrere dere her: Vipps. Les mer om Vipps på nettsidene www.vipps.no.

Når dere bestiller Vipps er det viktig at dere har organisasjonsnr og kontonr klart. Det kan ta noen dager å få alt på plass så det er lurt å være ute i god tid før dere skal tilby Vipps som betalingsmåte for kundene deres. Ungt Entreprenørskap Rogaland er ikke involvert i denne prosessen, all kommunikasjon rundt opprettelse tas med Vipps.

Noen tips:

  • Det bør gå minst en uke etter at dere har fått bankkonto til dere søker om Vipps. Hvis dere søker for tidlig vil ikke Vipps ha fått beskjed om at dere har fått konto og dere vil få en feilmelding når dere prøver å gå videre i søknadsprosessen. Feilmeldingen lyder omtrent slik «det ser ikke ut til at dere er oppført som eier av denne bankkonto». Dersom dette skjer, vent noen dager og søk på nytt.
  • Søknaden må tilslutt signeres av daglig leder eller styreleder i bedriften. Dette må være den samme som står oppført som daglig leder eller styreleder i Brønnøysundregistrene.
  • Om dere blir spurt om det er andre eiere av bedriften svarer dere nei på dette og går videre.

Dere må selv avslutte kundeforholdet med Vipps.


Avvikling av konto og nettbank

Kontoen skal gjøres opp innen 9. juni, og eventuelt overskudd skal overføres via nettbanken til medlemmene eller de som skal ha sin del av overskuddet. Når kontoen står i null vil Ungt Entreprenørskap Rogaland sørge for at kontoen slettes i banken. Når kontoen er gjort opp, kan det ikke lenger foretas inn- og utbetalinger på den.

HUSK: Dere må selv avslutte kundeforholdet med Vipps.

ALLE KONTOER MÅ AVSLUTTES SENEST DEN 9. JUNI. EVENTUELLE GJENSTÅENDE MIDLER ETTER DENNE DATO VIL GÅ TAPT.

Har dere konto og nettbank i annen bank en SR-Bank, kontakter dere aktuell bank selv for avslutning. Det kan ikke Ungt Entreprenørskap Rogaland hjelpe dere med.


Kontaktinfo:

Ungt Entreprenørskap Rogaland: Maria Aasbø, daglig leder: telefon: 905 65 978, e-post: maria@ue.no

SpareBank 1 SR-Bank: telefon 91502002