Konto til Studentbedrifter

Konto for Studentbedrifter i Rogaland

VIKTIG! Les dette først:

Studentbedrifter i andre fylker enn Rogaland, må kontakte eget fylke. Informasjonen her gjelder kun for bedrifter registrert hos Ungt Entreprenørskap Rogaland.

  1. For å søke om bankkonto må studentbedriften ha gitt signaturrett til to personer i Brønnøysundregistrene. Dersom dere har gitt signaturrett til flere enn to personer, må det gjennomføres en endring i Brønnøysundregistrene før dere søker om bankkonto.
  2. Avtale om konto og nettbank signeres av de samme to personene som dere har gitt signaturrett i Brønnøysund. Vi anbefaler at dette er daglig leder og økonomiansvarlig.
  3. De to som skal ha signaturrett må ha Bank-ID.
  4. Studentbedriften må ha fått organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene før dere kan bestille konto og nettbank.
  5. Når kontoen opprettes sendes det ut en sms til de med signaturrett. Det er viktig at de som får sms svarer med en gang, hvis ikke går søknaden "ut på dato" hos banken og dere må søke på nytt.

Ta kontakt med oss i Ungt Entreprenørskap Rogaland dersom dere trenger veiledning ved endring av signaturrett i Brønnøysundregistrene.

Når dere har kontroll på hvem som har signaturrett kan dere søke om konto og nettbank.

Forebygging av økonomisk kriminalitet

Banken har regler for å unngå hvitvasking av penger og økonomisk kriminalitet. Dere vil derfor bli bedt om å svare på tre spørsmål når dere søker om konto. Disse kan virke vanskelige å svare på, men svar så godt som mulig ut fra det dere tror om ungdomsbedriftens økonomi.

Tilgang til foreleser

Dersom foreleser ønsker lese-tilgang til konto gjøres dette etter at konto er opprettet. Ta kontakt med daglig leder, Maria Aasbø (informasjon nederst på siden), så ordner vi det.


BankID

BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden vil du kunne bruke din BankID til å signere dokumenter og meldinger elektronisk. Den personen i bedriften som skal ha tilgang til kontoen må kontakte sin egen bank og be om BankID dersom de ikke allerede har dette. BankID er uavhengig av banken som utsteder det og kan brukes på tvers av alle banker. Du kan også ha BankID på din mobiltelefon. Les mer om BankID på www.BankID.no eller ta kontakt med din egen bank for spørsmål om BankID.


Vipps for studentbedrifter

Dersom studentbedriften ønsker å tilby Vipps som betalingsmetode for kunder, oppretter dere dette selv gjennom å registrere dere her: Vipps. Les mer om Vipps på nettsidene www.vipps.no.

Når dere bestiller Vipps er det viktig at dere har organisasjonsnr og kontonr klart. Det kan ta noen dager å få alt på plass så det er lurt å være ute i god tid før dere skal tilby Vipps som betalingsmåte for kundene deres. Ungt Entreprenørskap Rogaland er ikke involvert i denne prosessen, all kommunikasjon rundt opprettelse tas med Vipps.

Noen tips:

  • Det bør gå minst en uke etter at dere har fått bankkonto til dere søker om Vipps. Hvis dere søker for tidlig vil ikke Vipps ha fått beskjed om at dere har fått konto og dere vil få en feilmelding når dere prøver å gå videre i søknadsprosessen. Feilmeldingen lyder omtrent slik «det ser ikke ut til at dere er oppført som eier av denne bankkonto». Dersom dette skjer, vent noen dager og søk på nytt.
  • Søknaden må tilslutt signeres av daglig leder eller styreleder i bedriften. Dette må være den samme som står oppført som daglig leder eller styreleder i Brønnøysundregistrene.
  • Om dere blir spurt om det er andre eiere av bedriften svarer dere nei på dette og går videre.

Dere må selv avslutte kundeforholdet med Vipps.


Avvikling av konto og nettbank

Kontoen skal gjøres opp innen 9. juni, og eventuelt overskudd skal overføres via nettbanken til medlemmene eller de som skal ha sin del av overskuddet. Når kontoen står i null vil Ungt Entreprenørskap Rogaland sørge for at kontoen slettes i banken. Når kontoen er gjort opp, kan det ikke lenger foretas inn- og utbetalinger på den.

HUSK: Dere må selv avslutte kundeforholdet med Vipps.

ALLE KONTOER MÅ AVSLUTTES SENEST DEN 9. JUNI. EVENTUELLE GJENSTÅENDE MIDLER ETTER DENNE DATO VIL GÅ TAPT.

Har dere konto og nettbank i annen bank en SR-Bank, kontakter dere aktuell bank selv for avslutning. Det kan ikke Ungt Entreprenørskap Rogaland hjelpe dere med.


Kontaktinfo:

Ungt Entreprenørskap Rogaland: Maria Aasbø, daglig leder: telefon: 905 65 978, e-post: maria@ue.no

SpareBank 1 SR-Bank: telefon 91502002