Innovasjonscamp i høyere utdanning

Det gjennomføres årlig et stort antall innovasjonscamper rettet mot høyere utdanning. Dette er en idékonkurranse for studenter, og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere gode løsninger på en reell utfordring gitt av en ekstern oppdragsgiver. Innovasjonscamp er en innovativ læringsmetode med utgangspunkt i et treparts-samarbeid mellom lokalt arbeids- og næringsliv, utdanningsinstitusjonen og Ungt Entreprenørskap. Dette er et program som er fleksibelt i omfang og målformulering, men følger en fast struktur.

Innovasjonscamp hoyere utdanning
Studentene jobber i grupper med et konkret oppdrag fra en bedrift eller organisasjon.

Hvilken verdi gir det studentene å integrere innovasjonscamp i deres utdanning?

«Innovasjonscamp er et nyttig verktøy for å få entreprenørskapstankegang inn i flere utdanninger.
Det legger til rette for tverrfaglighet og presenterer relevante problemstillinger fra lokalt næringsliv.
Vi gjennomfører årlig innovasjonscamp for våre studenter. Det hadde vi ikke satt i gang uten UE som støttespiller og samarbeidspartner. UE har kunnskaper og erfaringer om både faglig innhold og format som er avgjørende for å få et vellykket arrangement. Studentene får uten tvil nyttig prosesserfaring gjennom en to dagers innovasjonscamp. I prosessen stimuleres studentene til kreativitet, samarbeidslæring og problemløsing gjennom materialet som UE har utviklet.
»

Birgitte P Torset, Universitetslektor, NTNU – Institutt for biologiske fag