Årsmelding 2023: Oslo

UE Oslo nov 23 red
"Våre samarbeidspartnere, både de som bidrar økonomisk og de som jobber sammen med oss i Osloskolen, gir alle viktige bidrag til UE Oslos arbeid, og sammen skaper vi verdier for Oslo og Norge i fremtiden."
Siv Elin Dammen, daglig leder UE Oslo

DAGLIG LEDER HAR ORDET

Gjennom 2023 har vi hatt et høyt aktivitetsnivå i Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo), og vi kan vise til vekst i alle bedriftsprogrammene. I høyere utdanning har vi gjennom 2023 utviklet Oslo Entreprenørskapsliga som et nytt tilbud. Her samler vi entreprenørskapsansvarlige ved de større, høyere utdanningsinstitusjonene i Oslo i et nettverk hvor ett av tilbudene er en tverrinstitusjonell gjennomføring av programmet "Innovasjon i praksis". Her gikk vi sammen med tre partnere og lot studentene jobbe med multikomplekse problemstillinger knyttet til bærekraft. Les mer om det i egen sak under.

Vi er også stolte av at studentbedriften Oslo Analytic fra OsloMet ble kåret til Norges beste studentbedrift i juni og fikk med flere priser hjem fra EM i Istanbul i juli. I videregående skole har vi en vekst med 8% i antall elever med ungdomsbedrift. Vi har fått med oss to nye skoler og i tillegg hatt stor vekst blant etablerte UB-skoler. På ungdomstrinnet har vi en vekst på 19% i antall elever med elevbedrift. Vi har hatt aktivitet på tre nye skoler og fått med oss igjen skoler som vi mistet gjennom pandemien. UE Oslo har heller ikke i 2023 fått opp finansiering for barnetrinnet og har ikke hatt aktivitet her.

Vi har i 2023 hatt noe endringer blant våre ansatte. Vår ansvarlige for videregående, Henriette Fiskum Ranum, valgte å gå videre til studier i London. Vår nye ansvarlige for videregående skole fra august, Elise Mundal, har erfaring både fra egen ungdomsbedrift, fra arbeid med markedsføring og som lærer for ungdomsbedrifter. Vi ansatte også i august Elvina Augedal som trainee i et års engasjement. Hun har også hatt egen ungdomsbedrift og bidrar på alle nivåer i vår organisasjon. Rebekka de Leon har hatt ansvar for utvikling av Oslo Entreprenørskapsliga, mens Silje Bretvik Gundersen har tatt over ansvar for annen aktivitet på høyere utdanning, deriblant både Studentbedrift og Innovasjoncamp. Sammen med Kim Østberg Larsen, ansvarlig for ungdomstrinnet, og meg har vi vært teamet i UE Oslos administrasjon dette året. Vi har sammen jobbet for å skape størst mulig aktivitet knyttet til entreprenørskap i utdanningen i Oslo og stått på for å være brobyggere mellom utdanning og arbeidsliv.

Våre samarbeidspartnere, både de som bidrar økonomisk og de som jobber sammen med oss i Osloskolen, gir alle viktige bidrag til UE Oslos arbeid, og sammen skaper vi verdier for Oslo og Norge i fremtiden. Jeg vil takke dere alle for samarbeidet i 2023 og ser frem til et nytt, godt entreprenørskapsår sammen med dere.

Siv Elin Dammen, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Oslo

Totalaktivitet for ulike utdanningsnivå i Oslo 2023

Aktivitet UE Oslo 2023
Ordforer Oslo

UE OSLO 20 ÅR!

17. desember fylte vår fylkesorganisasjon 20 år. Det ble feiret med bursdagsfest, kake og mange flotte gjester. Både nye og gamle samarbeidspartnere kom innom festen, og i kjent UE-ånd var både forelesere, lærere, studenter, elever og arbeidsliv representert. Tusen, tusen takk for all oppmerksomhet og gaver.

Les saker om hva tidligere elever og studenter sier om sin erfaring med UE Oslo.

Flora lite

ELEVBEDRIFT (UNGDOMSTRINNET)

Elevbedriftsaktiviteten på ungdomstrinnet tok seg kraftig opp i 2023 med en økning på 18 % fra året før. Metoden brukes både i valgfagene, i arbeidslivsfag og som tverrfaglige prosjekter for hele trinn hvor utdanningsvalg er sentralt.

Verdt å nevne er at det har vært et oppsving i arbeidslivsfag i Oslo, og flere og flere skoler bruker Elevbedrift som metode i faget. Dette er svært gledelig og vi tror denne utviklingen vil fortsette de nærmeste årene etter hvert som flere skoler vil tilby faget i Oslo.

Som en årlig tradisjon arrangerte vi Fylkesmesterskap Elevbedrift i mars. 54 elevbedrifter deltok med stort engasjement og skaperglede.

Les saken om Fylkesmesterskap Elevbedrift 2023
Les saken om arbeidsglede med arbeidslivsfag


Sett2

UNGDOMSBEDRIFT (VIDEREGÅENDE SKOLE)

I 2023 var det 1316 elever fordelt på 24 videregående skoler og 13 ulike utdanningsprogram som hadde Ungdomsbedrift i Oslo.

8. mars inviterte vi ungdomsbedriftene for skoleåret 2022-2023 til mesterskap på Sentralen. 115 bedrifter konkurrerte om priser i 15 kategorier, gjennom pitch, stand og jurysamtaler. Det ble plukket ut 14 finalister til finalen i konkurransen i "Oslo beste ungdomsbedrift".

Finalen ble avholdt 23. mars i Marmorsalen på Sentralen, der finalistene igjen stod på stand og pitchet. Seks bedrifter ble plukket ut til å representere Oslo i NM for ungdomsbedrifter.

Les mer om mesterskapsdagen 8. mars her.
Les mer om finalen og Oslos NM-lag her.

Skjermbilde 2024 02 20 kl 16 03 36

STUDENTBEDRIFT (HØYERE UTDANNING)

I 2023 har det vært etablert 91 studentbedrifter med 317 studenter i Oslo. Fem av disse representerte Oslo under NM for studentbedrifter 8.-9. juni. De fem studentbedriftene MADHMA SB, Sunshine SB (Kristiania) og Setup SB, Jevnlig SB og Oslo Analytic SB (OsloMet) utgjorde Oslos NM-lag. Oslo-bedriftene markerte seg med hederlig omtale i alle kategorier. Setup SB vant prisen for Beste forretningsplan, og Oslo Analytic SB gikk til topps i "Beste samarbeid med næringslivet" og den gjeveste konkurransen av dem alle - Norges Beste Studentbedrift. Dermed ventet EM for studentbedrifter i Istanbul i juli, hvor duoen tok med seg tre priser hjem.

Les mer om NM for studentbedrifter 2023 her.

Les mer om Oslo Analytic SB og deres EM-opplevelse her.

OE23 Andre Nesheim 20231023 08111

INNOVASJON I PRAKSIS OG OSLO ENTREPRENØRSKAPSLIGA (HØYERE UTDANNING)

Vi har hatt flere gjennomføringer av intraprenørskapsprogrammet Innovasjon i Praksis. Den største gjennomføringen fant sted i månedsskiftet oktober-november og involverte nærmere hundre studenter fra tre utdanningsinstitusjoner i Oslo. I tverrfaglige- og tverrinstitusjonelle team jobbet studentene med multikomplekse problemstillinger servert av tre næringsaktører, og samarbeidet tett med over 40 involverte arbeidslivsaktører fra det private, offentlige, frivillige og forskning.

Les mer om Oslo Entreprenørskapsliga her.


Årsregnskap for 2023

Arsregnskap UE Oslo 2023 forside
Arsregnskap UE Oslo 2023 2
Arsregnskap UE Oslo 2023 3
Arsregnskap UE Oslo 2023 4