Disse er med i konkurransen om å bli kåret til årets entreprenørskapslærer 2023

Nominerte entreprenorskapslaerer 2023

Hvert år kåres «Årets Entreprenørskapslærer». Prisen går til lærere som tilrettelegger for at elever og studenter kan videreutvikle sin nysgjerrighet, evne til å ta initiativ og beslutninger og til å samarbeide med andre for å skape nye løsninger.

Vinneren kåres i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke og Ungt Entreprenørskap 15. november under lederkonferansen til Virke.

De nominerte:

May Britt Haugland fra Vardefjell videregående skole i Rogaland

May Britt er lærer ved Vardafjell videregående skole og har drevet med entreprenørskap siden 2008. May Britt er en brobygger av de sjeldne, sprer glede og kunnskap rundt seg og bidrar til vekst. Hun har spilt en viktig rolle for ungdomsbedrifter på Haugalandet de siste årene og har vært flink til å bruke nettverk og næringslivet der elevene får reise på bedriftsbesøk til lokale selskaper og skolen har et samarbeid med en skole i Kurzeme-regionen i Latvia.

Les mer om May Britt

Muharrem Emeci fra Buskerud videregående skole i Viken

Årets entreprenørskapslærer for 2023, Muharrem Emici beskrives som et JA-menneske med gjennomføringskraft! Han bruker egen erfaring som gründer, og er god på å hjelpe elevene i gang med UB-ene sine; både kreativt og praktisk. Mang en gang har han hjulpet UB-er til å gjennomføre ideene sine, og noen har til og med kommet til NM! Muharrem er en motor i gjennomføring av kick-off og andre UB-arrangement på skolen. Han er også genuint opptatt av bærekraft og innovasjon.

Lisbeth Constance Engebretsen fra Vang barne- og ungdomsskole i Innlandet

Fra Innlandet er et helt team nominert. Lisbet Engebretsen, som representere teamet, jobber som lærer og har tatt på seg oppgaven med å være koordinator for elevbedriftsarbeidet ved skolen. Arbeidet er godt forankret politisk i kommunen, og ledelsen ved skolen la godt til rette for medvirkning i forbindelse med oppstart av elevbedriftsarbeidet. Skolen har nå brukt metoden og videreutviklet EB-arbeidet i fire skoleår, de har nå funnet en veldig god form, og denne måten å jobbe på gir alle elevene mulighet til å være med og utvikle entreprenørielle kompetanser.

Les mer om Lisbeth og teamet

Ove Lund fra Vardø videregående skole i Troms og Finnmark

Ove har vært lærer ved Vardø vgs. på restaurant og matfag siden 2016. Like lenge har han vært UB-lærer, og dermed også vertskapsskole for matprosjektet i flere år. Ove er initiativrik, kreativ, og innovativ, hjelpsom, omsorgsfull og engasjert. Ove ser alltid nye, og etter nye muligheter, nye veier og løsninger.

Les mer om Ove

Hanne Starling fra Li ungdomsskole i Viken

Hanne er en lærer som tenker utenfor boksen og går nye veier for å veilede og motivere elevene. Hennes elever blir motiverte og opplever mestring, der elevene både trives og lærer med og av hverandre om seg selv, skolens felleskap og samfunnets muligheter.

Raven Arungumar Kvalsvik fra Sortland ungdomsskole i Nordland

Raven har fokus på kreativitet, innovasjon og ser viktigheten av at elevene skaper verdier – både for seg selv og andre. Ved bruk av elevbedrift som metode for læring utfordrer, styrker og motiverer han elevene sine. Han vil alltid det beste for elevene og strekker seg langt for at hver enkelt elev blir sett og hør. Raven er en pådriver for entreprenørskap ved Sortland ungdomsskole og har vært med på å skape et miljø der stadig flere tar i bruk entreprenørielle undervisningsmetoder.

Les mer om Raven

Gro Amundsen fra Sandefjord videregående skole i Vestfold og Telemark

Gro er nominert basert på sitt bidrag til at skolen har fått et inspirerende entreprenørskapsmiljø for lærere og elever i flere og ulike utdanningsprogrammer. Gro er en dyktig entreprenørskapslærer som har tatt klasserommet med storm ved bruk av bl.a ungdomsbedrift som metode. I mange år har hun undervist i flere klasser på skolen hvor hun har utfordret elevene til å lære «ved å gjøre.». I tillegg har hun rekruttert flere andre lærere til å ta i bruk entreprenørskapsmetoder som har bidratt til at skolen har fått et inspirerende entreprenørskapsmiljø for lærere i flere og ulike utdanningsprogrammer.

Les mer om Gro

Trine Gudevold fra Glemmen videregående skole i Viken

Trine er en lærer som inspirerer og stiller krav til sine ungdomsbedrifter. Hun bidrar til å utvikle elevenes evne til innovasjon og verdiskaping og legger til rette for at elevene skal kunne lære gjennom erfaring. Hun har et godt team rundt seg, bidrar og rådgir nye kollegaer, og bygger bro mellom utdanningen og arbeidslivet. Hun er opptatt av at elevene leverer kvalitet innenfor sitt fagområde og hun bruker metoden som overordnet metodikk i alle fagene, istedenfor å bruke det i enkeltfag. Hun samarbeider med både norsklærer og samfunnsfagslærer for å jobbe tverrfaglig. Her får elevene den helhetlige følelsen av arbeidet, og da blir det dybdelæring.

Prisen skal gå til en lærer som

  • bidrar til å utvikle elevene/studentenes evne til innovasjon og verdiskaping (Verdiskaping)
  • legger til rette for at elevene/studentene skal kunne lære gjennom erfaring (Erfaringslæring)
  • utvikler elevenes/studentenes kreativitet og legger til rette for at de kan være nyskapende (Kreativitet)
  • bygger bro mellom utdanningen og arbeidslivet (Samarbeid utdanning/arbeids- og næringsliv)
  • tenker tverrfaglig så elevene/studentene kan se forbindelser mellom fagene og anvende teori i praksis (Tverrfaglighet)

Årets jury består av

  • Helene Ytteborg, seniorrådgiver kompetansepolitikk, Virke
  • Mihaela Tabacaru, Ungt Entreprenørskap
  • Petter Andreas Lona, Elevorganisasjonen