Årets entreprenørskapslærer i Innlandet

Kåringen av årets entreprenørskapslærer i Innlandet er klar, og i år er det teamet ved Vang barne- og ungdomsskole, ved koordinator Lisbeth Engebretsen, som får fortjent heder og ære!

Entrlaerer Innlandet 2023 1
Foto: Torbjørn Moen/Avisa Valdres

Det ble ekstra god stemning i Vang i Valdres da Karin Rønning, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Innlandet, besøkte skolen med gladnyheten om årets entreprenørskapslærer i Innlandet. Som representant for lærerteamet ved skolen fikk Lisbeth Engebretsen overrakt blomster og gode ord, både fra UE og fra nyvalgt ordfører i Vang, Jørand Ødegård Lunde.

Vangsmodellen for entreprenørskap i skolen

Vang kommune har hatt samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap siden 2019, og skolen har de siste fire årene jobbet med å finne sin modell for bruk av elevbedrift. Lærerteamet består av engasjerte og dyktige lærere som er opptatt av samarbeid, tverrfaglighet og tett involvering av lokalt næringsliv. Elevene får prøve, feile og lære, og blir veiledet i et trygt og utforskende læringsmiljø.

Arbeidet er godt forankret i kommunen og i skolens ledelse, som har fokus på å skape en variert og praktisk skolehverdag, og som også har sett viktigheten av kontinuitet i arbeidet. Det ble derfor opprettet en koordinatorfunksjon for elevbedriftsarbeidet, slik at samme person kan holde tak i bl.a. framdrift og dialogen med UE. Lisbeth Engebretsen tok på seg å være koordinator, og er derfor den som mottar prisen på vegne av teamet.

"Vi i Ungt Entreprenørskap er imponert over hvordan skolen har tatt i bruk elevbedrift som metode, og at de gir alle elevene muligheten til å være med og utvikle entreprenørielle kompetanser. Det er forbilledlig at skolen har en fast kontaktperson som holder tak i arbeidet fra år til år. Dette skaper forutsigbarhet, god struktur og kvalitet."
Karin Rønning, daglig leder i UE Innlandet

Tverrfaglighet i fokus

Vang barne- og ungdomsskole har lykkes godt med å integrere elevbedriftsarbeidet i øvrig undervisning. De bruker to timer annenhver uke hele vårsemesteret, og har inkludert fag som utdanningsvalg, matte, norsk, kunst og håndverk, samfunnsfag og naturfag. Dette gir rom for å involvere temaer som teknologi, design, markedsføring og økonomi.

I tillegg har skolen knyttet EB-arbeidet til et overordnet tverrfaglig tema for hele skolen. I løpet av skoleåret har de tre ulike perioder der temaene er «Vang i fortid», «Vang i nåtid» og «Vang i fremtid». I forbindelse med det andre temaet har de kontakt med lokalt arbeids- og næringsliv, og i tilknytning til det tredje temaet jobber de med elevbedriftene, teknologi og bruker et lokalt makerspace til å lage produkter og markedsføringsmateriell.

Entrlaerer Innlandet 2023 2

Ordførerens første oppdrag

Jørand Ødegård Lunde fikk en hyggelig oppgave på sin aller første dag som ordfører. Hun kom rett fra konstituerende kommunestyremøte for å hedre Lisbeth og de andre lærerne på skolen. Hun overbrakte hilsen og gratulasjoner fra hele den politiske ledelsen i kommunen, og var stolt og glad på skolens vegne.

Hun framhevet også det gode samarbeidet med Ungt Entreprenørskap som ett av suksesskriteriene for å lykkes med entreprenørskapsarbeidet på skolen. I en distriktskommune som Vang er det avgjørende for framtida at de unge tilegner seg entreprenørielle kompetanser og ser muligheter i sitt eget lokalmiljø.

Nominert i nasjonal kåring

Årets entreprenørskapslærer i Innlandet er også Innlandets kandidat til den nasjonale kåringen. Prisen deles ut i samarbeid med Virke, og vinneren blir annonsert på Virkes toppledermiddag 15. november.

Kontaktperson i UE Innlandet:

Karin Ronning
Karin Rønning
Daglig leder UE Innlandet