De nominerte til prisen Årets entreprenørskaplærer i Vestfold og Telemark 2023!

I samarbeid med Skagerak Energi nominerer Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark hvert år, tre skoleressurser som har jobbet særdeles godt med entreprenørskap som metode i utdanning i fylket.
De nominerte skal ha bidratt til elevers utvikling av evne til innovasjon og verdiskaping, samt legge til rette for at elevene skal lære gjennom erfaring. De skal også ha bygget bro mellom utdanningen og arbeidslivet i tillegg til å tenke tverrfaglig slik at elevene kan se forbindelser mellom fagene og anvende teori i praksis.

De nominerte er...

Gry Kamfjord - Føynland skole

2023 03 27 10 52 55

Gry Kamfjord en ekstraordinær lærer som har vist seg å være en nøkkelperson for både elever og kolleger på Føynland skole. Hun har omfattende erfaring, pågangsmot samt evnen til å få elevene til å evaluere og reflektere over sitt arbeid. Hun er ekstremt flink til å få elevene til å finne løsninger og bygger et positivt og inkluderende klassemiljø.

Hun har også jobbet hardt for å knytte sammen fagområdene og inkludere lokale næringsliv og kommune i våre skoleprosjekter. Hun har knyttet programmet SMART opp til fag som naturfag, norsk og kunst og håndverk, og henter inn personer fra næringsliv og kommune til å sitte i juryen på skolemessene.

Med bakgrunn i alt dette og mer, er det en glede å meddele at Gry Kamfjord er en av tre nominerte til prisen!

Knut Fjellvang - Bamble ungdomsskole

IMG 5490

Knut Fjellvang, tidligere lærer og nåværende rådgiver ved den nye Bamble ungdomsskole. En ildsjel av de få! Han har helt siden 2011 vært i spissen hva gjelder Entreprenørskap i Utdanning (EiU) og jobbet tett med oss i Ungt Entreprenørskap siden da.

Gjennom sine år med utallige innovasjonscamp-, elevbedrift- og økonomi og karrierevalgsgjennomføringer har Knut hatt en helt spesiell rolle for elevene. Han har virkelig tent en gnist hos flere av dem, og også hos flere av sine kolleger.

Han har vært kommunens kontaktperson for arbeidet med Elevbedrift i flere år, og var med på å starte satsingen på Elevbedrift med Ungt Entreprenørskap Telemark, Porsgrunn, og Kragerø kommune i 2011, og har vært en viktig person i den systematiske satsingen som vi ser i dag.

"Med sitt brennende engasjement innen entreprenørskap har Knut vært med på å skape stor verdi for elevene og lokalsamfunnet i flere årrekker."
Juryen

Med bakgrunn i alt dette og mer, er det en glede å meddele at Knut Fjellvang er en av tre nominerte til prisen!

Gro Amundsen - Sandefjord videregående skole

Gro Amundsen ved Sandefjord videregående skole nomineres herved til «Årets entreprenørskapslærer» basert på sitt bidrag til at skolen har fått et inspirerende entreprenørskapsmiljø for lærere og elever i flere og ulike utdanningsprogrammer.

Photo 2023 03 27 09 52 31

Gro Amundsen er en dyktig entreprenørskapslærer som har tatt klasserommet
med storm ved bruk av blant annet Ungdomsbedrift som metode.

I mange år har hun undervist i flere klasser hvor hun har utfordret elevene til "å lære ved å gjøre". Med sitt smittende engasjement har hun også rekruttert mange nye lærere på sin egen skole til å ta i bruk flere entreprenørskapsmetoder.

Gro har siden 2014 vært en aktiv pådriver for at elevene skal få delta på flest mulig øvingsarenaer som Syretester, Skolemesterskap, Fylkesmesterskap og Norgesmesterskap. Dette har gitt mange elever muligheten til å utprøve egne løsninger for ulike miljøer, ressurspersoner og juryer, slik at de har fått muligheten til å lære av egne utførelser.

"Gro jobber aktivt og iherdig for å koble på lokalt arbeids- og næringsliv, både til sine egne klasser og til skolen som helhet. Hun koordinerer også interne konkurranser og skolemesterskap for ungdomsbedrifter, samt inviterer til jevnlige møter med lokal næringsforening."
Juryen

Med bakgrunn i alt dette og mer, er det en glede å meddele at Gro Amundsen er en av tre nominerte til prisen!

De nominerte er invitert til Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Vestfold og Telemark den 30.mars. Vinneren av Årets entreprenørskapslærer offentliggjøres her.