Ove Lund ble kåret til årets Entreprenørskapslærer i Troms og Finnmark

Tirsdags formiddag hadde vi gleden av å overrekke kake og blomster til en veldig overrasket og blid lærer på Vardø videregående skole. Ove Lund, en dedikert lærer på restaurant- og matfagslinja på Vardø vgs, har blitt utpekt som årets entreprenørskapslærer for sitt utrettelige arbeid med å inspirere og veilede elevene i klasserommet - og på kjøkkenet.

Microsoft Teams image 287

Årets entreprenørskapslærer er en tittel som kun deles ut til de mest dedikerte ildsjelene i skoleverket. Det er en person som går det ekstra steget for å inspirere den neste generasjonen til å ta fatt på problemene vi ser i samfunnet og faktisk gjøre noe med dem. Gjennom sitt arbeid på Vadsø vgs har Ove Lund i en årrekke bidratt til å gi elevene en bredere forståelse av hvordan man driver en bedrift, samtidig som de lærer verdien av verdiskaping, erfaringslæring, kreativitet og innovasjon. Han har skapt en trygg og utforskende læringsmiljø der elevene får muligheten til å feile, lære og vokse.Vi er stolte av å kåre Ove Lund som årets entreprenørskapslærer i Troms og Finnmark og ønsker å takke ham for hans innsats og dedikasjon i å forme fremtidens entreprenører.

Lund har gjort stor suksess med å innføre entreprenørskap i undervisningen ved å fokusere på viktige aspekter som verdiskaping, erfaringslæring, kreativitet og innovasjon, samarbeid mellom utdanning og arbeids- og næringsliv, samt tverrfaglig arbeidsform. Gjennom Ungt Entreprenørskap har han gitt elevene en bredere forståelse av hvordan man driver en bedrift, samtidig som de lærer om utvikling, regnskap og samarbeid. Denne tilnærmingen har vist seg å være avgjørende for å skape fremtidige yrkesutøvere som er lønnsomme, effektive og har en dypere forståelse for økonomi og samarbeid. Tidligere i år gikk en av ungdomsbedriftene til Lund helt til topps under NM for ungdomsbedrifter, og kunne vende tilbake til hjemkommunen med hele to gullmedaljer 🥇🥇

"Ove fortjener anerkjennelse for hvor hardt han jobber. Det er helt synlig hvordan hans metoder og filosofi setter et sterkt preg på elevenes læring og utvikling, og hans bidrag til entreprenørskapsundervisningen i Troms og Finnmark setter spor!!"
Trine Hogseth, prosjektleder Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark

Erfaringslæring har vært et sentralt element i Lunds undervisning. Han har brukt UE-plattformen til å gi elevene praktisk erfaring og kunnskap om virkeligheten i å drive en bedrift. Han har oppmuntret elevene til å utforske, feile og reflektere over hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Ved å integrere læreplanmålene og den overordnede delen av læreplanen har Lund sett en utvikling hos elevene som har vært "priceless". Han har fått se dem vokse og utvikle seg i løpet av livssyklusen til en ungdomsbedrift.

Kreativitet og innovasjon har også vært fokusområder i Lunds undervisning. Han har brukt UE som en plattform for å trigge elevenes kreativitet og dempe frykten for å dele ideer, tanker og drømmer. Dette har resultert i en økt innovasjonstrang blant elevene, og Lunds glede over å se ideer og tanker bli til virkelighet har vært en fantastisk belønning for hans arbeid. Ved å holde tritt med elevene har han vært en viktig støttespiller i utviklingen av deres bedrift og produkter.

I tillegg har Lund vektlagt samarbeidet mellom utdanning og arbeids- og næringsliv. Gjennom UE har han introdusert elevene for det fremtidige arbeidslivet og vist dem hvilke muligheter som ligger i deres eget lokalmiljø og i næringslivet generelt. Han har oppmuntret elevene til å etablere samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt, og har dermed bidratt til å gi dem et verdifullt nettverk som kan hjelpe dem i fremtiden.

Microsoft Teams image 289

Lunds tverrfaglige tilnærming til entreprenørskap vært en suksess. Han har vist elevene hvordan entreprenørskap kan bygge opp deres kunnskaper, ferdigheter og holdninger på tvers av fagområder. Ved å innlemme entreprenørskap i ulike fag har Lund demonstrert betydningen av å se løsninger fra et bredt erfaringsgrunnlag og anvende dette i nye sammenhenger. Gjennom UBs livssyklus har han observert denne tilnærmingen bidra til elevenes utvikling og vekst.

Vi er utrolig stolte av Ove Lund og den innsatsen han har gjort for å utvikle entreprenørskapskompetanse blant elevene. Han er en inspirerende rollemodell som fortjener all den anerkjennelsen han får som årets entreprenørskapslærer i Troms og Finnmark!

Trine UETF 2021
Trine Hogseth
Rådgiver, VGS-ansvarlig Finnmark