Disse er med i konkurransen om å bli kåret til Årets entreprenørskapslærer 2022!

Arets entreprenorskapslaerer nominert2

Hvert år kåres «Årets Entreprenørskapslærer». Prisen går til lærere som tilrettelegger for at elever og studenter kan videreutvikle sin nysgjerrighet, evne til å ta initiativ og beslutninger og til å samarbeide med andre for å skape nye løsninger.

Vinneren kåres i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke og Ungt Entreprenørskap i desember, men du kan allerede nå bli bedre kjent med alle våre nominerte kandidater. Blant de nominerte finner du lærere, rektorer og høyskoleforelesere fra hele landet.

Kandidat fra Rogaland - Kathrine A. Wathne fra Stangeland ungdomsskole

Kathrine ser hver enkelt elev og får dem til å skape verdi for andre. Hun får elevene til å forstå at verdiskapning handler om mer enn å skape gevinst for seg selv, det handler om å gjøre noe verdifullt for andre. Hun er også bevisst på å synliggjøre at det kan skapes verdi av det som andre anser som gammelt eller utslitt. Hun er også svært opptatt av at elevene skal delta på messer og mesterskap for å synliggjøre ovenfor eksterne hvilken verdiskapning elevene bidrar med gjennom elevbedriftene sine.

Kandidat fra Vestland – David Coates fra Høyskolen Kristiania Bergen

David er en svært engasjert entreprenørskapslærer som vil det beste for sine studenter og strekker seg langt for at hver enkelt student blir sett og hørt, og ikke minst får motivasjon til å fullføre sine studier. David legger mye arbeid i at studentene skal forstå verdien av det de skaper gjennom studentbedrift. Det er viktig for han å få vist frem hele verdikjeden samt at studentene får oppleve at deres produkter og tjenester kommer til kommersialisering. Det er først da studentene får den virkelige forståelsen av verdiene som deres produkter/tjenester kan skape.

Kandidat fra Troms og Finnmark – Astrid Norby fra Norges Toppidrettsgymnas Tromsø

Astrid har undervist i faget entreprenørskap og bedriftsutvikling siden 2018, og hatt ungdomsbedrifter med elevene hvert år siden da. Hadde tidligere også ungdomsbedrift i markedsføringsfaget. Gjennom flere år har hun prøvd seg fram med ulike undervisningsmetoder innenfor entreprenørskap, og er uredd og utforskende i sin lærergjerning. Hun er aktiv med å hente inn aktuelt næringsliv i undervisningen, tar med elevene på arrangementer, eksterne kurs og bedriftsbesøk for å gi god inspirasjon og forståelse av entreprenørskap.

Kandidat fra Troms og Finnmark - Anne Kjersti Storaunet Vadsø vgs

Anne er en meget engasjert og dedikert UB-lærer på stud.spes, EB-linja, ved Vadsø vgs. I flere år har hun ved sin positivitet motivert sine elever til å yte på sitt beste og ut fra den enkelte elevs forutsetninger i UB-arbeidet.

Kandidater fra Viken – Tove Engesvik og Heidi Bukten fra Ringerike vgs

Heidi og Tove har i en årrekke jobbet sammen i ungdomsbedriftsarbeidet på Ringerike videregående skole. Gjennom bruk av ungdomsbedrift som metode har de bidratt til kontinuitet i skolens entreprenørskapsarbeid. De lar elevene være kreative, utforskede og bygge nettverk. De er opptatt av å bruke lokalt arbeids- og næringsliv som læringsarena, og de er alltid positive og ser mulighetene i UB-arbeidet.

Kandidat fra Oslo – Lisa Pacini fra Oslo Montessoriskole

Lisa er en engasjert lærer og gir mye av seg selv for å motivere elevene for innovasjon og verdiskaping. Hun har fokus på kreativitet og innovasjon, og ser viktigheten av at elevene skal skape verdier – både for seg selv og andre. I Montessori-pedagogikken er det en grunntanke “å ta barnet på alvor. Barnet er et individ som skal ha en reell rolle i samfunnet. Barnet skal respekteres og lære seg å respektere sin omverden – ikke bare andre mennesker, men like viktig er det å respektere naturen og miljøet rundt seg” (Oslo Montessoriskole, 2022). Dette kjenner vi godt igjen i Lisas arbeid med elevbedrifter. Både sosialt entreprenørskap og kobling til FNs bærekraftsmål som omhandler miljø og klima, går gjennom elevbedriftenes forretningsideer som en rød tråd.

Les mer om Lisa

Kandidat fra Viken – Sissel Nordlund fra Hvam vgs

Sissel er en svært engasjert lærer som strekker seg langt for elevene skal lykkes. Hun utfordrer eleven til å være kreative og stole på egne ferdigheter, samtidig som hun gir god coaching. Sissel bruker entreprenørskap og bedriftsetablering som metode for å lære markedsføring, økonomi, og HR og oppmuntrer elevene til samspill med aktører utenfor skolen. Både private og offentlige.

Kandidatene fra Innlandet - Lene Sørbråten og Irene Karin Pedersen Nystuen fra Nord-Gudbrandsdal vgs

Lene og Irene Karin er veldig flinke til å motivere elevene til å ta utgangspunkt i regionens fortrinn og særpreg. Dette henger tett sammen med framtidig verdiskaping i distriktene, som er svært viktig for Innlandet og Nord-Gudbrandsdal. Ved å vise mulighetene som ligger i regionen øker også elevenes bevissthet, tilhørighet og stolthet. De oppmuntrer elevene til å ta tak i lokale utfordringer og videreutvikle smarte løsninger på disse utfordringene. Bærekraft har vært et gjennomgående tema, og flere av ungdomsbedriftene tar tak i bærekraftsutfordringer. Spesielt er de opptatt av fornuftig ressursbruk og kortreiste råvarer og materialer.

Les mer om Lene og Irene

Kandidat fra Vestfold og Telemark - Arne Grave fra Nome vgs

Arne Grave har et brennende hjerte for entreprenørskap i utdanning, som vi så spirer av tilbake til året 2016 da Arne, etter en lang tid i næringslivet, startet som elektrolærer på Skogmo videregående skole. Arne har en unik evne til å få folka «med seg»! Han bruker ikke tvang for å etablere UB eller annet entreprenørielt ved skolen. Siden han startet som UB-lærer har han vært en ildsjel som har smittet over på kollegiet. Først på Skogmo, deretter på Skien vgs og nå som rektor på Nome videregående skole.

Kandidat fra Nordland – Christian Wang fra Bodø vgs

Læreren Christian Wang jobber knallhardt for at alle skal få en sjanse til å bidra til samfunnet med den arbeidsevnen de har. Dette gjør han ved å bruke metoden Ungdomsbedrift, og ved å ha tett kontakt med lokalt arbeids- og næringsliv. Christian er lærer på tilrettelagt opplæring ved Bodø videregående skole. Han jobber både for å gjøre elevene klar for arbeidslivet, og for å få bedriftene til å se muligheter for inkludering av elever med funksjonsnedsettelser.

Les mer om Christian

Kandidatene fra Møre og Romsdal - Siri Løvaas og Arne Rusten Syltevig fra Molde vgs

Siri Løvaas og Arne Rusten Syltevig har i en årrekke arbeidet systematisk og målrettet med å trene unge mennesker til å se muligheter og gjøre noe med dem. Lærerne motiverer elevene sine til innovasjon og verdiskaping, både økonomisk, sosialt og i et klima- og miljøperspektiv. De er opptatt av kreative prosesser og ideutvikling, og oppfordrer elevene til å omgjøre egne ideer til handling gjennom å etablere ungdomsbedrifter. Disse lærerne viser på en glimrende måte hvordan lokalt arbeids- og næringsliv kan integreres i skolehverdagen, slik at elevene opplever relevans i fagene de har på skolen.

Les mer om Siri og Arne

Prisen skal gå til en lærer som:

  • bidrar til å utvikle elevene/studentenes evne til innovasjon og verdiskaping (Verdiskaping)
  • legger til rette for at elevene/studentene skal kunne lære gjennom erfaring (Erfaringslæring)
  • utvikler elevenes/studentenes kreativitet og legger til rette for at de kan være nyskapende (Kreativitet)
  • bygger bro mellom utdanningen og arbeidslivet (Samarbeid utdanning/arbeids- og næringsliv)
  • tenker tverrfaglig så elevene/studentene kan se forbindelser mellom fagene og anvende teori i praksis (Tverrfaglighet)

Årets jury består av:

  • Hege Lunder, Virke
  • Mihaela Tabacaru, Ungt Entreprenørskap
  • Alva Sunde Gjersøe, Elevorganisasjonen

Se da fjorårets vinner, Matthew Lynch fra Høgskolen i Østfold, ble overrasket med prisen.