Årets entreprenørskapslærere i Innlandet

INN Arets entreprenorskapslaerer 2022

Vi har gleden av å gratulere Lene Sørbråten og Irene Karin Nystuen fra Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule som Årets entreprenørskapslærere i Innlandet! De er dermed også Innlandets nominerte i den nasjonale kåringen som finner sted senere i høst.

Det ble ekstra god stemning på tirsdagens personalmøte på Nord-Gudbrandsdal vgs, avd. Otta. Der dukket Inger Elin fra Ungt Entreprenørskap Innlandet opp, og kunne formidle den gledelige nyheten om kåringen.

"Tusen takk for strålende innsats for å utvikle elevenes kreativitet, skaperglede og tro på seg selv! Vi heier på lærere som dere, og vi ser fram til et fortsatt langt og godt samarbeid."
Inger Elin, UE Innlandet

Erfarne UB-lærere

Lene og Irene Karin har i en årrekke jobbet med ungdomsbedrifter, både i programfaget Entreprenørskap og bedriftsutvikling og innen Salg, service og reiseliv. I løpet av disse årene har de virkelig funnet formen på rollen som UB-lærer, og de har blitt en ressurs for UB-arbeidet både lokalt og på fylkesnivå. Dette reflekteres også i kvaliteten på ungdomsbedriftene deres. De hadde Beste UB i Innlandet både i 2021 og 2022. De har hatt bedrifter på NM de tre siste årene, og kunne reise hjem med NM-priser både i 2020 og 2021.

Lærere som ser muligheter, og gjør noe med dem!

Irene Karin og Lene samarbeider tett og godt, og de bytter på å undervise i de nevnte fagene. Nord-Gudbrandsdal er en region med fantastiske muligheter innen landbruk, reiseliv og industri, men også en region som preges av negativ befolkningsutvikling. Skolen har derfor en viktig rolle i lokalsamfunnet, og entreprenørskapslærerne er flinke til å vise elevene hvilke enorme muligheter som ligger i regionen. De hjelper elevene til å se at det er bærekraftig og nyttig å ta utgangspunkt i lokale ressurser, de er bevisste på å synliggjøre regionens egenart og bygge stolthet hos elevene. Noe som igjen gir dem tro på en framtid i Innlandet og Nord-Gudbrandsdal.

Gode nettverksbyggere

Lene og Irene Karin arbeider aktivt for å involvere lokalt arbeids- og næringsliv i undervisningen, både ved å reise ut på besøk og ved å invitere de inn i klasserommet. Selv er de også gode nettverksbyggere og aktive bidragsytere til fellesskapet blant entreprenørskapslærere i Innlandet, f.eks. ved å delta på samlinger og dele av sine erfaringer. De har også stilt opp på årsmøte i UE Innlandet og på rektormøte i Innlandet fylkeskommune for å fortelle om bruken av UEs programmer.

Gratulerer som Årets entreprenørskapslærere i Innlandet og lykke til i den nasjonale kåringen!

Slik så det ut da vi besøkte Nord-Gudbrandsdal vgs for å informere om kåringen av Årets entreprenørskapslærere i Innlandet: