Årets Entreprenørskapslærer 2022

Under Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes denne uka delte Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal ut prisen for Årets Entreprenørskapslærer. I år gikk denne prisen til Siri Løvaas og Arne Rusten Syltevig, som begge er lærere på Innovasjon og ledelse ved Molde videregående skole.

Arne og Siri pressebilde 1 5
Arne Rusten Syltevig og Siri Løvaas er årets Entreprenørskapslærer i Møre og Romsdal.

Lærerne som får prisen i år har i en årrekke arbeidet systematisk og målrettet med å trene unge mennesker til å se muligheter og gjøre noe med dem. Lærerne motiverer elevene sine til innovasjon og verdiskaping, både økonomisk, sosialt og i et klima- og miljøperspektiv. De er opptatt av kreative prosesser og ideutvikling, og oppfordrer elevene til å omgjøre egne ideer til handling gjennom å etablere ungdomsbedrifter. Disse lærerne viser på en glimrende måte hvordan lokalt arbeids- og næringsliv kan integreres i skolehverdagen, slik at elevene opplever relevans i fagene de har på skolen.

Lærerne har vært avgjørende for etableringen og utviklingen av utdanningstilbudet Innovasjon og Ledelse siden oppstarten for 10 år siden. Dette er et utdanningstilbud med fokus på entreprenørskap og innovasjonskompetanse, og tilbys nå ved Molde videregående skole. Gjennom hele historien til Innovasjon og Ledelse har ungdomsbedrift vært en integrert del av tilbudet, og elevene på utdanningstilbudet har gjennom årene mottatt en rekke regionale, nasjonale og europeiske priser. Elevene har også representert Norge i EM for Ungdomsbedrifter.

I tillegg til full lærerjobb har lærerne det siste året vært medforfattere på et helt nytt læreverk i faget Markedsføring og ledelse (2022).

For at vi skal lykkes med å skape nye bærekraftige arbeidsplasser i Norge er vi helt avhengig av nye generasjoner som evner å se mulighetene i lokalsamfunnene, og samtidig har ferdigheter til å gjøre noe med dem. Da trenger vi lærere som kan være stødige veiledere for framtidens innovatører. Da trenger vi lærere som Siri Løvaas og Arne Rusten Syltevig.

Gratulerer!