VIDEREGÅENDE SKOLE

PROGRAM VGS
DSC06662

Ungdomsbedrift (UB):

UB gir elever i videregående opplæring erfaring med å etablere, drive og avvikle sine egne bedrifter gjennom ett skoleår. Ungdomsbedrift drives innenfor skolen og i samarbeid med lærer - i alle utdanningsprogram.

Ungt Entreprenørskap Nordland legger til rette for kurs og kompetanseheving, både for elever og lærere, gjennom skoleåret. Vi er elevenes heiagjeng, og lærernes støttespiller. Vi er en brobygger mellom skolen og arbeids-og næringslivet i Nordland - sammen ruster vi våre fremtidige verdiskapere for veien videre!

SNN

ØkonoMIN uke 46-49:

Sparebank1 Nord-Norge/Sparebank1 Helgeland og Ungt Entreprenørskap inviterer til gjennomføring av ØkonoMIN for elever på VG2 i videregående skole. I løpet av fem uker skal bankene besøke klasserom i hele Nordland!