VIDEREGÅENDE SKOLE

PROGRAM VGS
DSC06662

Ungdomsbedrift (UB):

UB gir elever i videregående opplæring erfaring med å etablere, drive og avvikle sine egne bedrifter gjennom ett skoleår. Ungdomsbedrift drives innenfor skolen og i samarbeid med lærer - i alle utdanningsprogram.

Ungt Entreprenørskap Nordland legger til rette for kurs og kompetanseheving, både for elever og lærere, gjennom skoleåret. Vi er elevenes heiagjeng, og lærernes støttespiller. Vi er en brobygger mellom skolen og arbeids-og næringslivet i Nordland - sammen ruster vi våre fremtidige verdiskapere for veien videre!

SNN

Sjef i eget liv uke 46-49:

Sparebank1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap inviterer til gjennomføring av Sjef i eget liv for elever i videregående skole. I løpet av fire uker skal Sparebank1 Nord-Norge besøke klasserom i hele Nordland og Troms/Finnmark!