UNGDOMSSKOLE

Skolene i alle våre samarbeidskommuner kan fritt benytte seg av våre tilbud.

PROGRAM U TRINN
Elevbedrift

Elevbedrift:

Elevbedrift er en undervisningsmetode der elevene erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift. De jobber i grupper med lærerne og UE som veiledere. Elevbedrift kan gjennomføres fra noen uker til et helt skoleår, feks. tverrfaglig, arbeidslivsfag eller i valgfag.


SNN

Økonomi og karrierevalg uke 46-49:

Sparebank1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap inviterer til gjennomføring av Økonomi og karrierevalg for elever i ungdomsskolen. I løpet av fire uker skal Sparebank1 Nord-Norge besøke klasserom i hele Nordland og Troms/Finnmark!


Jobbskygging1

Jobbskygging:

Karrierevalg og livsmestring
I programmet Jobbskygging blir elevene kjent med et yrke ved å være med noen på jobben deres. Gjennom gode forberedelser, møter med arbeidslivet og rom for refleksjon i etterkant får elevene økt kompetanse og mulighet til å gjøre reflekterte valg for egen framtid.