UNGDOMSSKOLE

Skolene i alle våre samarbeidskommuner kan fritt benytte seg av våre tilbud.

PROGRAM U TRINN
Elevbedrift no

Elevbedrift:

Elevbedrift er en undervisningsmetode der elevene erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift. De jobber i grupper med lærerne og UE som veiledere. Elevbedrift kan gjennomføres fra noen uker til et helt skoleår. Metoden passer godt til ulike valgfag, arbeidslivsfag og som tverrfaglig prosjekt.


SNN

Økonomi og karrierevalg uke 46-50:

Sparebank1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap inviterer til gjennomføring av Økonomi og karrierevalg for elever i 10. klasse. I løpet november og desember skal Sparebank1 Nord-Norge besøke klasserom i hele Nordland og Troms/Finnmark!


Jobbskygging1

Jobbskygging:

Karrierevalg og livsmestring
I programmet Jobbskygging blir elevene kjent med et yrke ved å være med noen på jobben deres. Gjennom gode forberedelser, møter med arbeidslivet og rom for refleksjon i etterkant får elevene økt kompetanse og mulighet til å gjøre reflekterte valg for egen framtid.