BARNESKOLE

Skolene i alle våre samarbeidskommuner kan fritt benytte seg av våre tilbud.

Skjermbilde 2022 08 12 kl 10 52 20
SMART

SMART 5.-7. trinn:

SMART er en kreativ undervisningsprosess i fire faser der elevene får utfolde skaperglede. Sett av 3-5 dager til gjennomføring.

Elevene utfordres til å utvikle nye løsninger på aktuelle utfordringer. Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt.

I samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv tilbyr vi SMART med ulike tema: plast, energi, sjømat og teknologi.

- Oppstart med Ungt Entreprenørskap

- Ferdig undervisningsmateriell

- Gratis deltakelse for skolene

Vart lokalsamfunn

Vårt lokalsamfunn 4. trinn:

Vårt lokalsamfunn er et program på fire arbeidsøkter der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg; yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. Programmet utføres av en lærer og en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv.


Vare Familier

Våre Familier 1.-2. trinn:

Hvorfor har man en jobb? Hva er en familie og hva gjøre medlemmene i familien? Gjennom lek stimulerer programmet Våre familier til kreativ og meningsfull læring. Elevene får kjennskap til ulike familiekonstellasjoner, yrker, samt øvelse på å ta valg og se nødvendigheten av prioriteringer.