HØYERE UTDANNING

PROGRAM HU
Studentbedrift og naeringsliv

Studentbedrift

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse om bedriftsetablering gjennom oppstart, drift og avvikling av egen bedrift.

Programmet planlegges og gjennomføres i samarbeid med universiteter, høyskoler og fagskoler som en del av studentenes studieprogram. Varigheten varierer, og kan tilpasses med tanke på studieplaner, lokale rammebetingelser og faglige krav. Programmet bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter, og er en veldig god utgangspunkt for å få mer arbeidslivsrelevans i studiene.