HØYERE UTDANNING

HU
Studentbedrift og naeringsliv

Studentbedrift

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse om bedriftsetablering gjennom oppstart, drift og avvikling av egen bedrift.

Programmet planlegges og gjennomføres i samarbeid med universiteter, høyskoler og fagskoler som en del av studentenes studieprogram. Varigheten varierer, og kan tilpasses med tanke på studieplaner, lokale rammebetingelser og faglige krav. Programmet bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter, og er en veldig god utgangspunkt for å få mer arbeidslivsrelevans i studiene.