Tilbud høyere utdanning 22/23 - Møre og Romsdal

Studentbedrift

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir deg som student kunnskap og ferdigheter i bedriftsetablering, arbeidsrelevant praksis, og en arena for samarbeid. Du jobber med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift gjennom ett semester eller ett studieår. Studentbedrift planlegges og gjennomføres alltid i samarbeid med ditt universitet, høyskole eller fagskole, som en del av ditt studieprogram (studiepoeng givende).

IMG 1521

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er et program hvor studentene får trene kreativitet, skaperglede og nyskaping gjennom arbeid med et oppdrag fra arbeids- eller næringsliv. Gjennom en idékonkurranse får studentene et reelt oppdrag de skal finne en løsning på, innen en avgrenset tidsperiode. Ved å jobbe i team skal studentene presentere løsningene foran en jury som vil kåre vinner utifra noen gitte kriterier. Programmet går over en tidsperiode på 2 dager og arrangeres på forespørsel fra den enkelte skole.

UE Scene LQ

Innovasjon i praksis

Innovasjon i praksis er en innovativ læringsmetode med utgangspunkt i et treparts-samarbeid mellom lokalt arbeids- og næringsliv, utdanningsinstitusjonen og Ungt Entreprenørskap.

Programmet ble gjennomført som en pilot våren 2022 for 3.års sykepleiestudenter ved Høgskolen i Molde, og er fra høsten 2022 en del av emnet Helselogistikk, teknologi og innovasjon i sykepleie ved Høgskolen i Molde.

HIM Sjukepleien gruppearbeid klasserom 1

Kontaktperson høyere utdanning:

Ziggi UE IMG1147 1 1 WEB
Lovise Almklov
Rådgiver høyere utdanning