Tilbud høyere utdanning 23/24 - Møre og Romsdal

Studentbedrift

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir deg som student kunnskap og ferdigheter i bedriftsetablering, arbeidsrelevant praksis, og en arena for samarbeid. Du jobber med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift gjennom ett semester eller ett studieår. Studentbedrift planlegges og gjennomføres alltid i samarbeid med ditt universitet, høyskole eller fagskole, som en del av ditt studieprogram.

Easywaste

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er et program hvor studentene får trene kreativitet, skaperglede og nyskaping gjennom arbeid med et oppdrag fra arbeids- eller næringsliv. Gjennom en idékonkurranse får studentene et reelt oppdrag de skal finne en løsning på, innen en avgrenset tidsperiode. Ved å jobbe i team skal studentene presentere løsningene foran en jury som vil kåre vinner utifra noen gitte kriterier. Programmet går over en tidsperiode på 2 dager og arrangeres på forespørsel fra den enkelte utdanningsinstitusjon.

UE Scene LQ

Innovasjon i praksis

Innovasjon i Praksis er et intraprenørskapsprogram for høyere utdanninger utviklet av Ungt Entreprenørskap. Programmet gjennomføres i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og lokalt arbeids- og næringsliv, og har som mål å forberede studenter på fremtiden gjennom å tilby dem arbeidslivsrelevant erfaring med multikomplekse problemstillinger og utvikling av et mindset/en måte å forholde seg til omstendighetene på, ikke kun faget de studerer. ​

Innovasjon i Praksis tar utgangspunkt i multikomplekse problemstillinger som ingen aktører kan løse alene og som derfor fordrer prosesser på tvers av institusjoner, næringsaktører og fag/forskermiljøer. Dette kan være bærekraftsbaserte utfordringer eller andre samfunnsrelevante utfordringer som krever at de ansatte har forretningsforståelse og et entreprenørielt mindset; ref WEF sin liste over fremtidens mest etterspurte kompetanse. ​

Gjennomføres på forespørsel.

HIM Sjukepleien gruppearbeid klasserom 1

Kontaktperson høyere utdanning:

Ziggi UE IMG1147 1 1 WEB
Lovise Almklov (i permisjon)
Rådgiver høyere utdanning