Livet etter studentbedrift

Det finnes en rekke muligheter for deg som ønsker å videreføre din studentbedrift og enten er klar for å opprette eget selskap, eller bare ønsker å lære mer. På denne siden finner du en oversikt over de ulike ressursene du som ung gründer har i vårt fylke. Det er ikke en fullstendig liste, og den vil oppdateres regelmessig når nye tilbud oppstår.

For å komme i gang har vi lagt ved en mini-ordbok som kan hjelpe deg å navigere denne siden mer effektivt:

Inkubator: En inkubator er en organisasjon som tilrettelegger ressurser til ulike startups, gründere og virksomheter som forsøker å etablere en ny kommersiell satsning. En inkubator kan for eksempel tilby kontorfasiliteter, administrative tjenester, rådgivning, hjelp til nettverksbygging og hjelp til å få tak i finansiell bistand.

Akseleratorprogram: Et akseleratorprogram er et program for oppstartsbedrifter, som har som hovedmål å lære bedriftene å konkurrere og vokse i moderne markeder. Et akseleratorprogram kan variere i lengde, men varer typisk sett 6-12 måneder, hvor deltagerne deltar på kurs, workshops, fundraiser-events og andre arenaer som forberedr dem til å sette sin idé til livs.

Fond: Et fond er en investeringsportefølje der midlene kan kommer fra private eller offentlige kilder. Det finnes ulike entreprenørskaps- og venturekapitalfond som gründere kan søke støtte fra for å realisere sine idéer.

Næringshage: Næringshager er institusjoner som samler næringslivsressursene i lokalområder på én plass. Dette sikrer at gründere og oppstartsbedrifter kan samhandle, samarbeide og lære av etablerte aktører. Hovedmålet med næringshageprogrammet er å bidra til innovasjon, utviklingsrom i allerede eksisterende bedrifter og oppstart av nye bedrifter, med fokus på distriktene rundt om i landet.Hoppid:

På hoppid.no-kontorene får gründere gratis råd og veiledning, tilbud om kurs og opplæring, råd om tilskudd og finansiering og hjelp i søkeprosesser og til nettverksbygging. Målet med hoppid.no er å skape nye og levedyktige bedrifter, mangfold i arbeidslivet og økt verdiskaping og å styrke Møre og Romsdal som gründerfylket. hoppid.no er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene, Innovasjon Norge og Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Her kan du finne ditt nærmeste HoppID-kontor, https://mrfylke.no/hoppid.no/finn-naermaste-kontor

Sted: hele Møre og Romsdal

ÅKP:

Der bedriftene møtes skapes grobunn for vekst. Ålesund kunnskapspark tilbyr gode fasiliteter kombinert med kompetanse og metodikk. Her kan du ta din bedrift et steg videre og møte andre bedrifter med samme mål.

Sted: Ålesund

Protomore:

Protomore tilbyr mange ulike tjenester, både for gründerbedrifter og etablerte bedrifter. I 2016 åpnet ProtoMore Norges første industrielle InnovasjonsLAB, og har siden da hatt workshops med flere tusen deltagere. Hit kommer både nytt og etablert næringsliv

Sted: Molde

Vindel

Vindel er en pådriver for nyskapning og næringsutvikling, og er Kristiansund og Nordmøres mest kompetente miljø for gründere, innovasjonsprosjekter og klyngebygging.

Sted: Kristiansund

Nordveggen

Nordveggen AS er et lokalt utviklingsselskap som gjennom ulike prosjekter arbeider for å styrke Åndalsnes og Rauma som attraktivt bo- og arbeidsområde.

Sted: Åndalsnes

Næringsteft

Næringsteft er et komprimert kurs der du får faglig kompetanse og nettverket du trenger for å utvikle idéen din til en lønnsom forretningsidé. Kurset er en del av Sparebanken Møres samfunnsengasjement i nært samarbeid med partnere, som er spesialister på sine felt. Kurset er gratis og foregår over fire todagerssamlinger i november-desember og én dagssamling i januar.

I januar 2024 kan de som ønsker det søke seg videre i konkurransedelen av Næringsteft, med over 2 million kroner i premiepotten. En jury velger ut hvem av søkerne som får være med videre.

Tilskudd for StudentEntreprenørskap - STUD-ENT

STUD-ENT retter seg mot nyutdannede studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studier. Studentene må nærme seg slutten på mastergradsnivå eller nylig ha avsluttet utdanningen. Etableringen har som mål å bygge virksomhet gjennom å utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

Finansieringen kan du bruke til å etablere en lønnsom forretningsmodell og lansere løsningen i markedet. Vi gir STUD-ENT tilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet. Du kan få inntil 100 % av godkjente kostnader dekket med STUD-ENT-tilskudd, begrenset oppad til kr 1.000 000. Det skal ikke utmåles høyere støtte enn hva som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet.

Formålet med ordningen er å utvikle en skalerbar og lønnsom forretningsmodell rundt forretningsidé/løsning. Den primære målgruppen er bedrifter som er inntil tre år gamle. Det kan unntaksvis gis støtte til eldre bedrifter når dette er i tråd med formålet med ordningen. Det er en målsetting at 40 prosent av virkemidlet skal gå til prosjekt med kvinnelig eier eller leder.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er Statens og Fylkeskommunens verktøy for å sikre verdiskapende næringsutvikling. Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen til bedrifter med ambisjoner om vekst og eksport, er de med på å skape fremtidens arbeidsplasser. Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport, og utvikling i distriktene. Dette gjøres gjennom en rekke tjenester innen finansiering, rådgivning, profilering, nettverk og kompetansebygging.

Du finner Innovasjon Norges kontorer i alle landets fylker, i tillegg til en rekke utenlandskontor. Finn ditt nærmeste kontor her.


Ziggi UE IMG1147 1 1 WEB
Lovise Almklov (i permisjon)
Rådgiver høyere utdanning
Ziggi UE IMG1155 1 1 WEB
Lars Øyvind Baltzersen
Daglig leder UE Møre og Romsdal