Frontrunner

Høyere Utdanning

Frontrunner - et intraprenørskapsprogram

For å løse komplekse problemstillinger, trenger studentene kunnskap om, og erfaring med, å løse problemer hvor ikke bare ett fag har svaret. Den tverrfaglige og praktiske kompetansen er det de øver på i dette programmet.

Frontrunner - et intraprenørskapsprogram tar utgangspunkt i problemstillinger som ingen aktører kan løse alene og som derfor fordrer prosesser på tvers av institusjoner, næringsaktører og fag/forskermiljøer. Studentene får erfaring med en strukturert innovasjonsprosess og lærer av erfaring ved å løse problemer sammen med andre studenter og arbeidsliv/næringsliv.

Prosess klippet

FRONTRUNNER I KORTE TREKK

Problemorientert

  • Strukturert innovasjonsprosess over 4 faser, med hovedfokus på forståelse for og dybde innsikt i, multikomplekse problemstillinger.
  • Utgangspunkt i utfordringer erfart i praksis eller oppdrag fra arbeids/næringsliv.
  • Eksterne ressurser involveres i prosessen (andre fag/ arbeidsliv/næringsliv).

Løsningsorientert

  • Studentene jobber med å snevre inn en uangripelig problemstilling til en konstruktiv og angripelig problemstilling det går an å jobbe videre med.
  • Alle deltakere (utdanning/næringsliv/studenter/oppdragsgiver) får definert verdi ut av deltakelse: vinn-vinn.
  • Kan brukes som eksamen , godkjennes som praksis, eller del av praksis.

Nysgjerrig? Ta kontakt!

Ønsker du å vite mer om Frontrunner?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Programforespørsel