Dette er det nye styret for Ungt Entreprenørskap Innlandet

Årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Innlandet ble avholdt torsdag 8. april. Også i år måtte møtet gjennomføres digitalt.

Årsmelding og økonomiske nøkkeltall ble gjennomgått og kommentert, og nytt styre i organisasjonen ble valgt.

I tillegg deltok Inga Horgen, daglig leder i Fjellgodt UB, som ble kåret til Innlandets beste ungdomsbedrift på Fylkesmesterskapet og i disse dager forbereder seg til NM for ungdomsbedrifter. Hun presenterte hvordan de har jobbet og hva de har erfart i løpet av året med ungdomsbedrift.

Arild Halvorsen ny styreleder

Arild Halvorsen

Årsmøtet valgte Arild Halvorsen som ny styreleder. Halvorsen er prosjekt-/utviklingssjef i Fabelaktiv AS.

Fabelaktiv har base i Hamar og jobber med utvikling og produksjon av bl.a. underholdningsserier, drama, dokumentarer, events og oppdragsfilmer.

Den nye styrelederen har hatt mange gode opplevelser med ungdomsbedrifter som har vært innom Fabelaktiv, og han gleder seg til å ta fatt på sin nye rolle som styreleder.

"Ungt Entrepenørskaps rolle som brobygger er kanskje viktigere enn noen gang. Å inspirere barn og unge til kreativitet og skaperlyst gjennom samarbeid mellom skole, næringsliv og offentlige virksomheter har alltid vært en viktig jobb. I tida som kommer vil det bli enda viktigere enn før. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med organsasjonen og jobben som gjøres både regionalt og nasjonalt, og håper å kunne bidra med min kompetanse i et spennende styrearbeid."
Arild Halvorsen, nyvalgt styreleder i Ungt Entreprenørskap Innlandet

Nye styremedlemmer

Valgkomiteen i UE Innlandet, som har bestått av Sissel By Ingvaldsen, Jesper Foss og Mathias Bakke Haugen, har lagt vekt på å rekruttere styremedlemmer fra næringslivet med kompetanse innen digitalisering, drift, økonomi og gründerskap/kreativitet. Videre er det lagt vekt på geografi, kjønnsbalanse og alder.

Disse kommer inn som nye styremedlemmer:

Ingeborg Amundrud, Ellen Thørud, Ida Marie Huse Gulbrandsen og Henning Holmbakken

Ingeborg Amundrud jobber som høgskolepedagogisk rådgiver ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun beskriver seg selv som en prakademiker, og har lang erfaring med å jobbe med utviklingsprosjekter som handler om læring, teknologi, innovasjon og kreativitet. Entreprenørskap ligger hennes hjerte nært, og hun er spesielt opptatt av at studentene skal tilegne seg entreprenørielle ferdigheter gjennom å jobbe med kreative læringsprosesser.

Ellen Thørud er digitaliseringsansvarlig i Moelven-konsernet. Hun er utdannet sivilmarkedsfører og har jobbet åtte år i Moelven, med ansvar for bl.a. digitalisering av salgsprosesser og kundereiser. Tidligere har hun erfaring fra IT-bransjen og kommunesektoren.

I tillegg ble to nye varamedlemmer valgt:

Ida Marie Huse Gulbrandsen er inkubatorrådgiver i Klosser Innovasjon og jobber
daglig med å bistå gründere og industribedrifter med innovasjonsprosesser. Hun
er utdannet industridesigner og har videreutdanning i markedsføring og
markedskommunikasjon, samt i bærekraft. Hun er opptatt av bærekraftig
forretningsutvikling og ser store muligheter innen dette området.

Henning Holmbakken er næringsrådgiver i Lillehammer-regionen Vekst, der han har to hovedansvarsområder; gründere og lokalmat. Henning har tidligere vært med i styret i Ungt Entreprenørskap Oppland og har også lang erfaring med å delta i jury på fylkesmesterskapene til Ungt Entreprenørskap. I sitt daglige virke ser han betydningen av å få trening og opplæring i entreprenørskap, og han mener derfor at dette temaet burde vært obligatorisk i skolen.

Styret i UE Innlandet 2021-2023

Etter årsmøtet i 2021 består styret i Ungt Entreprenørskap Innlandet av følgende
personer:

Arild Halvorsen, Fabelaktiv AS, styreleder
Hilde Tveiten Døvre, Valdres næringshage
Sissel Opshaug, Primar AS
Ingeborg Amundrud, Høgskolen i Innlandet
Ole Inge Gjerald, Innlandet fylkeskommune
Ellen Thørud, Moelven-konsernet
Christian Fjestad, SpareBank 1 Østlandet

Varamedlemmer:
Ida Marie Huse Gulbrandsen, Klosser Innovasjon
Henning Holmbakken, Lillehammer-regionen Vekst