1. Beste forretningsplan/-modell

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:

  • Forretningsideen er godt forklart.
  • Det er tydelig hvem kunden/målgruppen er.
  • Det er tydelig hvilken verdi varen/tjenesten skaper for kunden.
  • Elevene kan vise at ungdomsbedriften er økonomisk bærekraftig.
  • Elevene har identifisert nettverk/partnere som ungdomsbedriften har fått hjelp av.

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

  • Forretningsplan eller forretningsmodell i PDF-format (maks 12 A4 sider).

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell. Dersom UB-en velger å sende inn en forretningsmodell, som gjerne er en mer visuell framstilling av punktene over, må den inneholde nok forklarende tekst til at juryen skjønner hvordan dere har tenkt.


Tips til forretningsmodell/-plan på ungdomsbedrift.no