4. Beste elevbedrift

UE elev gratulerer bla

Konkurransekriterier

  • Elevene har gode kunnskaper om elevbedriftens produkt og eventuelle konkurrenter i markedet
  • Elevbedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte
  • Elevbedriften fremstår som ett team, og med tydelig ansvarsfordeling
  • Elevbedriften har god kunnskap om de ulike fasene i å drive elevbedrift
  • Elevene er bevisste på hva de har lært av å drive elevbedrift