3. Beste team

UE hjerte bla

Konkurransekriterier

  • Oppgaver er fordelt ut fra talent, egenskaper og ønsker om personlig utvikling
  • Teamet reflekterer godt om hvordan de har fungert sammen, og har iverksatt tiltak for å utvikle godt samarbeid og arbeidsmiljø
  • Refleksjon rundt hva man har lært gjennom samarbeidet i elevbedriften