Nyskapingsprisen

Juryen vil vurdere ut fra følgende kriterier:

  • Elevbedriften har en forretningsidé som er kreativ og nyskapende.
  • Elevbedriften har tatt utgangspunkt i et problem eller en utfordring, og ideen kan bidra til å skape forbedring, fornying eller forenkling i framtiden.
  • Elevbedriften har undersøkt at det er et marked for produktet (varen/tjenesten).