Beste grønne entreprenør

Juryen vil vurdere ut fra følgende kriterier:

  • Elevbedriften bidrar til bærekraftig utvikling og tilbyr et produkt (vare/tjeneste) som skaper en mer miljøvennlig verden.
  • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
  • Elevbedriften har tatt bevisste bærekraftige valg gjennom hele prosessen fra idé til produksjon og eventuelt salg (f.eks. bruk av råvarer, type emballasje, avfallshåndtering).
  • Elevbedriften har undersøkt at det er et marked for produktet.