Beste elevbedrift

Juryen vil vurdere ut fra følgende kriterier:

  • Elevene har gode kunnskaper om elevbedriftens produkt og hvordan de skiller seg fra konkurrentene.
  • Elevbedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte.
  • Elevbedriften fremstår som ett team, og med tydelig ansvarsfordeling.
  • Elevbedriften har god kunnskap om de ulike fasene i å drive elevbedrift.
  • Elevene er bevisste på hva de har lært av å drive elevbedrift.
  • Elevbedriften har god orden i økonomien sin.
  • Elevene kan forklare hvordan elevbedriften har jobbet med bærekraftsmålene.