Beste team

Juryen vil vurdere ut fra følgende kriterier:

  • Elevbedriften har fordelt oppgaver ut fra talent, egenskaper og ønsker om personlig utvikling.
  • Elevbedriften reflekterer godt om hvordan de har fungert sammen, og har iverksatt tiltak for å utvikle godt samarbeid og arbeidsmiljø.
  • Elevbedriften reflekterer godt rundt hva man har lært gjennom samarbeidet i elevbedriften.