Ungt Entreprenørskap inngår samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet for studentinnovasjon i Nord-Norge

Ungt Entreprenørskaps visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier, og fra 1. januar 2023 utvides også dette til studenter i Nord-Norge. UE Troms og Finnmark har inngått et samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet om å utdanne studenter ved institusjonen gjennom våre programmer. Avtalen er gjeldende ut 2025 og legger fokus på programmene Innovasjonscamp, Studentbedrift, og Innovasjon i praksis.

Hoyere utdanning Innovasjonscamp Ui T sykepleie 23 12

Foto: Jørn Berger-Nyvoll/UiT.

I uke 3 ble det første konkrete prosjektet mellom de to partene gjennomført: En hel uke med innovasjonscamper for sykepleierstudenter, gjennomført på fire UiT campus i Tromsø, Harstad, Narvik og Hammerfest. 250 studenter deltok på prosjektet og jobbet seg fram til innovative nye løsninger på helselogistiske problemer. KS Kommunesektorens Organisasjon deltok på prosjektet som oppdragsgiver, og rettet fokus mot løsninger knyttet til velferdsteknologi, organisering og fordeling av oppgaver - behov som det lyder ekko av fra de fire praksiskommunene som også deltok i prosjektet.

Sykepleierne skuffet ikke, og presterte å imponere på tvers av alle fire campus. UiT-rektor Dag Rune Olsen og daglig leder i UETF Liv Brandvoll kom innom innovasjonscampen i Tromsø og viste begeistring for studentenes innovative løsninger.

"Entreprenørskap handler om å se mulighetene i de problemstillingene vi møter og i UE er det å lære ved å gjøre som gjelder. Vi øver sammen med barn og unge på dette i hele utdanningsløpet, men det blir jo ekstra viktig når man studerer og snart skal ut i arbeidslivet. Innovasjons- og entreprenørskapskompetanse er etterspurt både i samfunnet og fra studentene, og vi trenger arbeidstakere som er kreative og ser nye løsninger, i alle sektorer. Nå gleder vi oss til å jobbe sammen med UiT med innovasjon innenfor flere utdanningsområder. Dette blir spennende"
Liv Brandvoll, Daglig leder i Ungt Entreprenørskpa Troms og Finnmark.

Les mer om samarbeidet på UiT sine hjemmesider her.

Hoyere utdanning Innovasjonscamp Ui T sykepleie 23 4

Foto: Jørn Berger-Nyvoll/UiT.

Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 1949
Ildri Jørgensen
Fagansvar høyere utdanning og prosjektleder
Portrettbilde Sigurd 23
Sigurd Lunde
Høyere utdanning og kommunikasjon