Årsmelding: Finnmark

Nettverkssamling
UE Nettverkssamling i Finnmark aug. 2019

Styreleder har ordet

Ungt Entreprenørskap Finnmark ønsker å bidra til fremtidig verdiskaping og nyskaping gjennom programmer og konsepter i hele skoleløpet.

Det er dokumentert at våre program øker elevenes bevissthet på eget talent og muligheter og at de bidrar til positiv effekt på trivsel og motivasjon i skolehverdagen, samt å se sammenheng til redusert frafall i videregående skole. Gjennom å bruke teori og praksis, i samspill med lokalt nærings- og arbeidsliv, blir opplæringen mer konkret og virkelighetsnær. I dette skjæringspunktet møter elevene holdninger og kompetanse som er nødvendige for å skape, videreutvikle og sikre fremtidens arbeidsplasser.

Elevene får erfare mestring og får økt bevissthet rundt egne evner og talenter som legger grunnlaget for framtidig verdiskaping landet rundt. Dette samspill stemmer godt overens med stortingets bestilling til regjeringen, hvor de bes sørge for at innovasjons -og entreprenørskapskompetanse vektlegges og inkluderes i fornyelsen av fag og læreplanarbeidet.

Vi er fornøyde med den aktiviteten vi har hatt i Finnmark, både i grunnskole og videregående opplæring i løpet av 2019. Vi har sammen med skolene skapt økt aktivitet i bedriftsprogrammene våre. Vi nevner bl.a. Alta vgs. som har hatt en formidabel økning i antall Ungdomsbedrifter - fra 13 UB'er i 2018 til 25 UB'er i 2019.

ST

Entreprenørskap representerer en nøkkelkompetanse for vekst, sysselsetting og personlig utvikling. Bevissthet om hvordan skape verdier er en viktig del av det å utvikle entreprenørskapskompetanse. Verdiskaping i en sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng er et grunnleggende element i Ungt Entreprenørskaps programmer.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

.
Svein Tore Dørmænen
Styreleder


Høydepunkter 2019

Beste UB Vinner

FM UB 2019

Rekordstort fokus på bærekraftige løsninger under Fylkesmesterskapet i Alta der 36 Ungdomsbedrifter, 172 unge innovatører viste frem resultater fra et års arbeid med Ungdomsbedrift i skolen. FM UB ble arrangert 27.-28. februar 2019 på Amfi Alta. 41 personer fra lokalt arbeids -og næringsliv satt i jury. Finnmarksreisen UB, Alta vgs. vant kategorien Beste UB, og med dette representerte UE Finnmark i NM UB på Lillestrøm. Øvrige vinnere sees her, og bilder av vinnerne i album på vår FB-side.

Ane Hansen Masvik vant prisen Beste selger, noe som ga henne muligheten til å delta på JA Youth Success Summit i Calgary, Canada, 20.-27. juli. Ane tilhørte Finnmarksreisen UB, og i Canada var det også begeistring for spillet om Finnmark. Hun vant prisen ‘’most engaging tradeshow booth’’. Les Anes reisebrev fra Canada.


NM UB

NM UB 2019

25. – 26. april arrangerte Ungt Entreprenørskap NM for Ungdomsbedrifter på Lillestrøm, Norges Varemesse. Finnmarksreisen UB, Alta vgs. ble Finnmarks Beste Ungdomsbedrift på Fylkesmessa i Alta i februar, og nå møtte andre fylkesfinalister i den tøffe nasjonale konkurransen. Det ble ingen priser til Finnmark, men opplevelsen, tilstedeværelser og læringen har likevel vært stor for våre fire UB'er. I tillegg til Finnmarksreisen UB deltok vinner av Innovasjonsprisen - Unge øyne UB. Lakselv vgs., total vinner av matprosjektet - UB Mørketid, Kirkenes vgs. og en UB fikk wildcard - Gazza UB, Samisk vgs. Kautokeino.
Bildet viser delegasjonen fra Finnmark som deltok på NM - UB'ene, lærerne deres og lærerne som deltok på UB-kurs under mesterskapet.


Matuka 2019

Matprosjektet - Matuka 2019

6 Ungdomsbedrifter med 22 elever fra Restaurant –og matfag, og Kokk –og servitør var klare til kreativ kokkelering da Ungt Entreprenørskap Finnmarks matprosjekt nok en gang tok til i uke 39. De møtes i Vardø for å delta på Matuka 2019, del 1 av matprosjektets 3 deler. Her skulle de trylle fram gastronomiske smaksopplevelser basert på lokale råvarer og økologiske produkter. Elevene kom fra Alta-, Nordkapp-, Vardø- og Kirkenes videregående skole. Matuka avsluttes med en kokkekamp hvor hver UB presenterer sin tre-retters meny for en jury bestående av folk fra bransjen. BT Future UB stakk av med seieren.
Matprosjektet er tredelt:
1. Matuka med kreative prosesser og kokkekamp
2. Mellomarbeidsfase
3. Fylkesmesterskapet (FM) 2020: En av rettene eller deler av menyen skal være videreutviklet til et salgbart produkt.


KO og IC 2019

Kick off og Innovasjonscamp

Hvert år samler UE Finnmark elever som skal drive Ungdomsbedrift til inspirasjon, motivasjon og nettverkssamling. Arr. gikk av stabelen 15.-16. oktober i Alta og 225 elever fra de videregående skolene i Finnmark var påmeldte. Tema for årets samling og Innovasjonscamp (IC) var "Bærekraftige samfunn", og årets oppdrag ble gitt av Innovasjon Norge Arktis, som også er vår nye hovedsamarbeidspartner. 12 personer fra lokalt arbeids -og næringsliv satt i juryen. Gruppa som vant besto av 5 gutter fra Kirkenes og Alta vgs.
I forkant av dette hadde fire foredragsholdere innlegg som elevene ville ha utbytte av i sitt videre arbeid i sine Ungdomsbedrifter. Temaene var samarbeid, toleranse, om å tørre å feile, gode råd, om bærekraftmålene og om at hver dråpe spiller en rolle, alle kan gjøre litt for et mer bærekraftig samfunn. De fire var Roger Finjord/Finnmark fotballkrets, Kristian Aslaksen/Grey Area, Kine Olsen FN-sambandet og Frida Ottesen/Greenfluencer. Noen av disse har siden vært mentor for UB'er.


NN Skolekonferanse 2019

Nordnorsk Skolekonferanse

Under Nordnorsk skolekonferanse samlet vi i høst skoleledere og lærere fra både videregående og grunnskole til innholdsrike dager i Bodø. 170 lærere fra hele landsdelen deltok.
Vi markerte året for innføring av ny læreplan og satte fokus på fagfornyelse og entreprenørskap. Konferansen var i samarbeid med Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge


2 Hanne Bona og Linn Hege Niska

Vårt Lokalsamfunn

Uke 44-45 var Skatteetatens ansatte i Finnmark, ordførere og personer fra lokalt arbeids –og næringsliv ute i skolene for å være «lærere for en dag».
20 klasser med til sammen 300 elever på 4.-5. klassetrinn skulle gjennomføre programmet. Gjennom Ungt Entreprenørskaps program «Vårt lokalsamfunn», får elevene i Finnmark større kunnskap om hvordan lokalsamfunnet fungerer og de lærer om demokrati, yrker, lønn, skatt og velferd. Dette blir enda mer relevant for dem når de får lære dette fra aktører i arbeidslivet. Hanne Bønå og Linn Hege Niska, Skatteetaten i Vadsø, var i løpet av uka innom fem klasser. Programmet finnes også på samisk, Min báikegoddi.


Sykkel SMART

SMART

I Finnmark har vi i tre år gjennomført SykkelSMART på 5. og/eller 6. klassetrinn i Vadsø og Alta kommune. Tema er tryggere skolevei, trygg sykkelvei.
På utstillingsdagen er både ordfører fra kommunen til stedet som skoleeier, og representant fra (trafikk)politiet. Disse får overlevert "Vår SMART-plan" fra elevene hvor de har kartlagt trafikkuheldige situasjoner på skolevei/sykkelvei, beskrevet og tegnet løsningen de har til forbedring. SMART er entreprenørskap i praksis!
Bildet viser elevene på Vestre Jakobselv skole på utstillingsdagen.

SMART gjennomføres over tre skoledager: idédag, produksjonsdag og presentasjonsdag med utstilling.

Gjennom SMART inviterer vi elevene til å utforske og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Her skal det avdekkes behov, utvikles ideer og løsninger skal realiseres, slik at andre kan nyttiggjøre seg dette.


GG Sultne Mager EB

Elevbedrift - Grønt og Genialt

Grønt og Genialt er et nasjonalt prosjekt hvor Finnmark er et av seks fylker som deltar. Bjørnevatn skoles 9. trinn deltok i prosjektet i 2019. Elevene har hatt foredrag med fokus på klima, miljø, forbruk og bærekraft, de har jobbet med kreativitet og utviklet bærekraftige forretningsidéer. Med bakgrunn i dette og løsningene de kom fram til etablerte de Elevbedrifter (EB). Skolen arrangerte ei EB-messe, og Sultne Mager EB ble Beste Grønt og Genialt EB. Fem jenter fra bedriften fikk dermed reise til Halden på EB-mesterskap i regi av UE region øst. Les jentenes reisebrev om opplevelser og læring fra turen til Halden.

Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere.


Nettverkssamling

UE-nettverksamling 2019

Et av våre store interne høydepunkt i UE Finnmark, var da vi var vertsfylke for årets nettverksamling 13.-15. august. Årlig møtes UE-ansatte fra hele Norge, og totalt var vi 84 UE-kollegaer samlet i Øst-Finnmark. og i Vadsø hvor vi har kontorsted. Vertsfylket står for det kulturelle og sosiale på programmet, mens UE Norge står for det faglige innholdet.
Deltakere møttes første dagen på Hurtigruta i Kirkenes, før turen gikk videre til Vadsø via Vardø og Hamningberg. De to neste dagene ble benyttet til faglig program i Vadsø. Totalt var vi innom fire kommuner, fire ordførere og lokale leverandører på både historiefortellinger og bespisning ble benyttet overalt hvor vi var i løpet av dagene. Dette var stas, og stafettpinnen går videre til Østfold i 2020.


Aktivitetstall 2017 2019

Aktivitetstall 2017 - 2019Styret i UE Finnmark

.

  • Svein Tore Dørmænen - Styreleder, NAV Troms og Finnmark
  • Edel Maria Brynjulfsen - Nesteleder, grunder
  • Solveig Ballo - Styremedlem, Sápmi næringshage
  • Tone Pettersen - Styremedlem, Kunnskapsparken Origo
  • Bård Gamnes - Styremedlem, Gamnes & Bror

Vara

  • Christine Gamst Vitikka - Nordkappregionen næringshage

  • Pål Einar Lund, UiT Handelshøgskolen, Campus Alta

  • Eskil H. Hovland, Utdanningsforbundet FinnmarkMedlemskommuner 2019

Medlemskommuner 2019


Priseiere og samarb partnere FM 2019

Priseiere og samarbeidspartnere Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 2019


Samarb partnere Matuka 2019

Samarbeidspartnere Matuka 2019