Videregående skole i Viken 2020-2021

DSC07080 2

Velkommen til et nytt skoleår med entreprenørskap i Viken! Dette er det første skoleåret vi går for fullt inn som UE Viken, og vi har gjennom våren jobbet for en felles strategi som sikrer kvalitet i alle ledd og regioner. Vgs-teamet for skoleåret 2020/2021 er klart, og vi gleder oss til masse kreativitet, skaperglede og samspill. Teamet er fordelt på de gamle fylkene, og dette er hvem dere møter i de ulike regionene:

Østfold

Sille Solberg, +47 416 40 415, sille.solberg@ue.no
Irene Bergsland,+47 909 28 243, irene.bergsland@ue.no
Christer Engström, +47 915 56 446, christer.engstrom@ue.no


Buskerud

Erlend Eggen,+47 977 29 867, erlend.eggen@ue.no
Daniel Hontvedt Carlsen, +47 400 94 041, daniel.carlsen@ue.no

Akershus


Sanne Skjørland, +47 951 49 907, sanne.skjorland@ue.no
Ann-Christin Holtet, +47 418 06 182, ann.christin.holtet@ue.no
Henrik Lundberg, +47 928 82 048, henrik.lundberg@ue.no


UE Vikens tilbud gjennom skoleåret 2020

Grunnet COVID-19 kan det være at flere av årets arrangementer gjennomføres digitalt. Dette vil i så fall gis beskjed om. Noen av tilbudene krever at dere tar kontakt med kontaktpersonen i deres region for påmelding.

Ungdomsbedrift (UB)

Elever får starte, drive og avvikle egen bedrift i løpet av et skoleår.

Innovasjonscamp

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Ta kontakt med ditt regionskontor for å gjennomføre en Innovasjonscamp.

Sjef i eget liv!

"Sjef i eget liv" gir elevene grunnleggende økonomikunnskaper. Elevene får sette opp sine personlige budsjetter i en simulator hvor målet er at de skal kjøpe egen bolig. De starter med å velge utdanning og yrke. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk og lån og reflektere over verdien av langsiktig sparing. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig blir oppnåelig. Dette programmet tilbys kun i Østfold. Ta kontakt med ditt regionskontor for å avtale Sjef i eget liv!


Felles tilbud til ungdomsbedrifter og UB-lærere


Østfold sine tilbud til ungdomsbedrifter og UB-lærere

Regnskapskurs for UB

Lederseminar


Buskerud sine tilbud til ungdomsbedrifter og UB-lærere

Ungdomsbedrift skoleåret 2020-21


Akershus sine tilbud til ungdomsbedrifter og UB-lærere

Propelljakten

Lederseminar

Kursuka