Videregående skoler i Vestland 2020-2021

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper skolene i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv.

Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter kuttet

Våre programmer

Ungdomsbedrift (UB)
Elever får starte, drive og avvikle egen bedrift i løpet av et skoleår. Ungt Entreprenørskap tilbyr en rekke kurs for lærere og elever for å støtte opp rundt dette arbeidet. (se under)

Innovasjonscamp

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Ta kontakt med Ingrid Stensnes eller Eivind Husabø dersom din skole ønsker å arrangere innovasjonscamp sammen med Ungt Entreprenørskap.


UE Vestland sine tilbud skoleåret 2020-2021

Last ned full oversikt her
(Denne vil bli oppdatert etter hvert som nøyaktige datoer kommer på plass)

Arrangement

Kick-off for ungdomsbedrifter - bookes av skolen

Syretest (Digitalt)
Elever får presentere bedriftsideen sin for et veilederpanel bestående av representanter fra lokalt arbeids- og næringsliv. Formålet er å få elevene til å reflektere og hjelpe dem videre i prosessen. Ulike arrangementer for ulike deler av fylket.
Bergen/Voss – 20. og 22. oktober

Sunnhordland – 22. oktober

Sogn og Fjordane – 3. november

Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter ( medio mars)
Her får man muligheten til å vise frem ungdomsbedriften sin. Det arrangeres konkurranser i en rekke kategorier. Om det blir fysisk/digitalt avgjøres ved nyttår.

Digitale kurs

Regnskapskurs – bookes av skolen i tidsrommet 19okt - 3nov (3 timer + forarbeid) (mer info kommer)
Forretningsmodell med utgangspunkt i Business model canvas
– (90 min – 12, 15 og 16 oktober) (mer info kommer)

Fysiske kurs (med forbehold)

Regnskapskurs – bookes av skolen i tidsrommet 19okt - 3nov (3 timer + forarbeid) (mer info kommer)
Salgskurs
– bookes av skolen (mer info kommer)
Messestand og eksponeringsdesign
– 10.februar i Bergen, datoer for øvrige steder i fylket kommer (mer info kommer)

Videokurs med oppgaver

Alle våre videokurs skal være ferdig produsert i slutten av oktober og tilgjengelig via lærerportalen. Det lages videokurs med oppgaver innen følgende tema for ungdomsbedriftene.

Markedsføring
Hvordan fremme innlegg i sosiale medier? (minikurs)
Google Analytics for ungdomsbedrifter (minikurs)
Hvordan bygge et A-lag?
Grunnleggende økonomi for ungdomsbedrifter

(Mer info om alle kursene kommer snart)

Sjekk også ut lærerportalen og www.ungdomsbedrift.no for flere ressurser som kan brukes i undervisningen.

For lærere: Kurs og arrangement

I løpet av året vil vi sette opp:
- Fagsamlinger: Vi samler lærere som har ungdomsbedrift på samme studieretning til erfaringsdeling på tvers av skoler og fylker (digitalt)
- Nettverkssamlinger
- Kompetansehevende kurs/arrangement

Ønske om registreringshjelp, veiledning eller skolebesøk? Ta kontakt med oss - så ordner vi det!


Ta kontakt!

Ta kontakt når dere ønsker mer informasjon eller om vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole. Vi er her for dere!

Ingrid profil 1

Ingrid Stensnes

Fagansvarlig for videregående skole
ingrid.stensnes@ue.no
mob. 93036428