SMARTere teknologi

SMARTere teknologi er et undervisningopplegg for 6.trinn, hvor elevene skal bruke sin kreativitet og kunnskap til å løse reelle problemstillinger i samfunnet. Teknologi er middelet, men målet er gode og bærekraftige samfunn å leve i. Elevene vil få en problemstilling fra arbeids- og næringsliv der målet er å finne gode, bærekraftige og kreative løsninger for fremtiden. Kanskje vil ikke løsningen være gjennomførbar i dag, men om 50 år.

Organisering

SMARTere teknologi organiseres som en SMARTcamp over to skoledager. Elevene jobber i grupper med å lage en modell som beskriver sin løsning på problemstillingen. Gruppene presentere løsningen sin for en skolejury og ett lag fra hver skole går videre til en fysisk regionskåring. De skolene som vinner regionskåringene går videre til fylkesfinalen, hvor de må sende inn en videopresentasjon.

Dere kan melde dere på SMARTere teknologi på to måter:"Barns fantasi og utforskertrang slutter aldri å overraske meg. Hvordan de kan se løsninger og muligheter på avanserte problem, hvor en voksen blir begrenset av det de tror er uløselige oppgaver. Gjennom Smartere Teknologi får elevene utfordrende oppgaver, hvor de virkelig får utfoldt seg kreativt og faglig, og ikke minst gjennom samarbeid."
Gaute Auflem Lillesund, kontaktlærer
"Det å være med på Smartere teknologi synes jeg er gøy, lærerikt og spennende. Vi vil ha mer av slikt i timene."
Elev, Strussamn skule

UE Vestland har en egen podkast. Hør episoden av "Lærertanken" direkte her:

Episode 11. SMARTere teknologi