SMARTere teknologi

SMARTere teknologi er et undervisningopplegg for 6.trinn, hvor elevene skal bruke sin kreativitet og kunnskap til å løse reelle problemstillinger i samfunnet. Teknologi er middelet, men målet er gode og bærekraftige samfunn å leve i. Elevene vil få en problemstilling fra arbeids- og næringsliv der målet er å finne gode, bærekraftige og kreative løsninger for fremtiden. Kanskje vil ikke løsningen være gjennomførbar i dag, men om 50 år.

Organisering

SMARTere teknologi organiseres som en SMARTcamp over to skoledager. Elevene jobber i grupper med å lage en modell som beskriver sin løsning på problemstillingen. Gruppene presentere løsningen sin for en skolejury og ett lag fra hver skole går videre til kommunekåring. De skolene som vinner kommunekåringene går videre til fylkesfinalen.

Bergen

Meld dere på et av våre fysiske kurs i 2023:

Skoler som melder seg på kurs blir automatisk meldt på SMARTere teknologi

ALVER 5. januar

BERGEN, ASKØY og BJØRNAFJORDEN 6. januar

KVAM 9. januar

ULLENSVANG 10. januar

VOSS 11. januar

KAUPANGER 12. januar

DIGITALT kurs 13. januar

STORD 16. januar

"Barns fantasi og utforskertrang slutter aldri å overraske meg. Hvordan de kan se løsninger og muligheter på avanserte problem, hvor en voksen blir begrenset av det de tror er uløselige oppgaver. Gjennom Smartere Teknologi får elevene utfordrende oppgaver, hvor de virkelig får utfoldt seg kreativt og faglig, og ikke minst gjennom samarbeid."
Gaute Auflem Lillesund, kontaktlærer
"Det å være med på Smartere teknologi synes jeg er gøy, lærerikt og spennende. Vi vil ha mer av slikt i timene."
Elev, Strussamn skule

UE Vestland har en egen podkast. Hør episoden av "Lærertanken" direkte her:

Episode 11. SMARTere teknologi

Les mer om Lærertanken, og hør alle episodene her.

Du finner podkasten i Itunes, Spotify og ander steder du lytter til podkast.