Elever + næringsliv = sant

Vinnerne med orforeren

Barneskoleelever over hele Vestlandet skal få problemstillinger fra næringslivet for å finne gode, bærekraftige og kreative løsninger for fremtiden. Vi sparker i gang året med undervisningsopplegget, SMARTere teknologi.

Ungt entreprenørskap Vestland og Kraftmuseet i Odda samarbeider om SMARTere teknologi som starter opp med lærerkurs i januar. Deretter blir det gjennomført SMARTcamper for elevene. Planen er å toppe fjoråret suksess.

- De to siste årene har lært oss at digitale verktøy gjør at vi slipper å avlyse og at vi samtidig kan nå ut til flere. Vi føler vi har funnet en form på våre digitale kurs som fungerer godt. Vi ønsker at lærerne skal være aktive og få testet ut noe av det de skal gjøre sammen med elevene. Dette vil gjøre dem tryggere på metoden. I år har vi sendt ut kurs-kit til alle skolene. Ambisjonen er at vi i SMARTere teknologi skal bli litt bedre for hvert år, forteller Ingrid Kristoffersen som er prosjektleder for SMARTere teknologi.

Nytt av året er at det skal testes ut et læringstilbud sammen med vitensenteret, VilVite som elevene kan gjennomføre når de skal forberede seg til SMARTcampen. Bedre forberedelse gir ofte enda bedre løsninger.

Arbeid med reelle utfordringer

I et klasserom hvor elevene jobber med SMART så er det ofte mye god energi, aktivitet og kreative forslag som blir kastet mellom elevene som er på gruppe sammen.

- Det som er så bra med metodikken er at elevene jobber med reelle utfordringer i samfunnet, og fordi utfordringene elevene jobber med er sammensatte, må de ta i bruk ulike ferdigheter og kunnskap fra flere fagområder for å løse oppgaven. Gjør elevene dette vil arbeidet med SMARTere teknologi kunne føre til varig forståelse og dybdelæring. Elevene lærer at de kan være med å bidra til å løse utfordringer i samfunnet. Dette vil kunne utvikle fremtidstro og handlingskompetanse, og dette er noe av det viktigste vi kan lære elevene i møte med utfordringene i verden. At vi, sammen med bedriftene engasjerer oss og «ser» elevene utenfra øker mestringsfølelsen, stoltheten og motivasjonen til elevene, sier Kristoffersen.

Motiverende læring

Tilbakemeldingene fra lærerne er at de synes at det er kjekt å se at elevene blir motiverte av å jobbe med SMARTere teknologi, og de blir stolte over hva elevene får til. Kontaktlærer, Gaute Auflem Lillesund har deltatt sammen med klassen og forklarer hvorfor opplegget fungerer så godt.

"Barns fantasi og utforskertrang slutter aldri å overraske meg. Hvordan de kan se løsninger og muligheter på avanserte problem, hvor en voksen blir begrenset av det de tror er uløselige oppgaver. Gjennom SMARTere teknologi får elevene utfordrende oppgaver, hvor de virkelig får utfoldet seg kreativt og faglig, og ikke minst gjennom samarbeid, sier han."
Gaute Auflem Lillesund, kontaktlærer
Signe digitalt kurs

Gode verktøy gir gode resultater

Signe Bondhus-Jensen ved Kraftmuseet i Odda som er en del av prosjektteamet forteller at det å arbeide med kreative prosesser i klasser kan være utfordrende uten gode verktøy.

- Derfor har me i dette programmet lagt endå større vekt på å lære lærarane opp i gode verktøy. På lærarkurset får dei masse tips til korleis jobba kreativt med teknologi og generelle tips til å skapa eit kreativt klassemiljø. Dei får også konkrete verktøy å bruka i ein ideutviklingsprosess. Dette trur me er veldig nyttig, ikkje berre i SMARTere teknologi men i mange andre samanhengar. Me ynskjer jo å bidra til å løfta kreative arbeidsformer i skulen, også utover dette konkrete prosjektet. Kreativitet er ein kompetanse som trengs i framtida, sier Signe Bondhus-Jensen.

Fra læring til næring

Rådgivere fra næringslivet bidrar med problemstillinger som elevene skal arbeide med. Her kan du lese noe av responsen fra fjorårets arbeid:

● Caverion ble utrolig imponert over flere av bidragene fra Askøy. Løsningen fra Strusshamn skole mente de helt alvorlig at noen burde si til elevene, at hvis ikke de tok patent på denne så ville noen andre gjøre det.

● Industriutvikling vest ble utrolig imponert over løsningene fra Alver. De synes det var fantastisk å se hva som kom ut av problemstilling de hadde laget. Vinnerlaget fra Sagstad imponerte ikke bare med en god ide, men også hvor utrolig flinke elevene var til å presentere. De mente ordføreren i Alver måtte få se gruppen i aksjon og tok med seg Sara Sekkingstad ut til Sagstad skule for en livefremføring.

● Bolaks som ga problemstilling i Bjørnafjorden var med ut for å besøke Lunde skole da de gikk av med seieren. Karina i Bolaks ble utrolig imponert over å se alle de fine modellene som stod utstilt i kantinen. Her var det gjort mye godt arbeid. I tillegg var det helt tydelig at elevene hadde lært utrolig mye om oppdrettsnæringen. Videoen som elevene produserte til fylkeskåringen er brukt flittig av NCE Seafood i etterkant. De ønsker veldig gjerne å være med SMARTere teknologi igjen.

Er du nysgjerrig på SMARTere teknologi? Les mer her…

FAKTA:
SMARTere teknologi er et undervisningopplegg der elevene skal bruke sin kreativitet og kunnskap til å løse reelle problemstillinger i samfunnet. Teknologi er middelet, men målet er gode og bærekraftige samfunn å leve i.


Viktige datoer:

● Digitale lærerkurs 10.- 17. januar 2022

● SMARTcamp gjennomføres på skolene i uke 5-10

● Kommunekåringer 16. til 23. mars

● Fylkeskåring 21. april

Digitalt kurs