Årets entreprenørskapslærer i Vestland 2022

David Coates som er høyskolelektor og studieprogramleder ved Kristiania er kåret til «Årets entreprenørskapslærer i Vestland». Han har jobbet med 37 studentbedrifter siden 2017. Han ble både overrasket og beæret over å motta utmerkelsen fra Ungt Entreprenørskap Vestland.

Gry og David

Motiverende entreprenørskapspris

Utmerkelsen skal henge over arbeidspulten hans på campus på Kristiania i Bergen for inspirasjon og motivasjon i den videre jobben som entreprenørskapslærer.

Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap Vestland i en årrekke. Utmerkelsen er viktig for Kristiania som utdanningssted. Arbeidet med studentbedrift er et bevis for at metodene til Ungt Entreprenørskap fungerer. Den er skikkelig motiverende å motta en slik pris, sier Coates.


Samarbeid med utdanningsinstitusjonene

David Coates har hatt 37 studentbedrifter ved Høyskolen Kristiania siden 2017. Han er en svært engasjert entreprenørskapslærer som vil det beste for sine studenter og strekker seg langt for at hver enkelt student blir sett og hørt.

"Vi som arbeider med studentbedrifter i Vestland syntes det er spennende og inspirerende å jobbe med David. Han er flink til å ta initiativ og utfordre oss i Ungt Entreprenørskap på mange plan. Dette gir oss både innsikt og engasjement til å arbeide med Studentbedrift. Han tar også initiativ til å arbeide på tvers av utdanningsinstitusjonene uten at dette blir konkurranse"
Gry Sæterdal, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Vestland.

Coates benytter studentbedrift-metode for sine studenter og mener dette er et helt sentralt program for å løfte undervisningen for å gi studentene entreprenørielle ferdigheter. Da Coates ble nominert var det Ungt Entreprenørskap sine VEKST-kriterier som lå til grunn: verdiskaping, erfaringslæring, kreativitet, samarbeid med utdanning/arbeids- og næringsliv og tverrfaglighet.

20220608 072533135 i OS 2

Verdiskaping og verdien av studentbedrift

David er en foreleser som legger mye arbeid i at studentene skal forstå verdien av det de skaper gjennom studentbedrift. Det er viktig for han å få vist frem hele verdikjeden samt at studentene får oppleve at deres produkter og tjenester kommer til kommersialisering. Det er først da studentene får den virkelige forståelsen av verdiene som deres produkter/tjenester kan skape. Videre benytter David NM deltakelse som en viktig motivasjon for studentene når de leverer sine forretningsplaner, forklarer Sæterdal.

Erfaringslæring og unik læringsarena

Gjennom utadrettet entreprenøriell virksomhet er David med på å skape en unik læringsarena for sine studenter. Han er uredd og tør å slippe sine studenter til med tanke på entreprenøriell læring og alt som det måtte medføre. Metoder som Design Thinking og Disruptiv Innovasjon og Blue Ocean Strategi er viktig når David underviser sine studenter i sin undervisningspraksis, noe som fører til at studentene blir betre rustet til å drive sine studentbedrifter på en god og helhetlig måte. Han legger alltid til rette for at studentene skal få benytte seg av tilbud fra Ungt Entreprenørskap, eller andre tilbud som måtte komme skolens eller studentbedriftenes vei, legger hun til.

Kreativitet og nysgjerrighet

Entreprenørskapslæreren skaper et trygt miljø med mye takhøyde for studentene sine. Han arbeider med psykisk trygghet der feiling og prøving er helt sentralt. Han er opptatt av å få generere så mange som mulige ideer ut ifra forskjellige perspektiver og jobber for å definere den riktig «jobb som må gjøres» for kunden. Empati og forståelse for brukeren står sentralt og han oppfordrer alle til å gå ut, observere, snakke med og lytte til brukere i det miljø de trenger løsninger. David benytter bruker en rekke teknikker alt fra brainwriting til storyboards, historiefortellinger, «Hva hvis» og «Lego»-teknikken av å bygge på hverandres ideer. Kommunikasjon står sentral sammen med lek og nysgjerrighet.

Samarbeid med utdanning/arbeids- og næringsliv

David har et utstrakt samarbeid med næringslivet og alltid på let etter bedrifter hvor han kan hente inspirasjon og samarbeid. Entreprenørskapslæreren inviterer inn tidligere studenter som har startet sine egne bedrifter. Slike som Gameflow AS, som traff hverandre mens de var studentbedrift, Askeladden & CO som står bak flere suksesser som Cutters, Dr. Dropin, Adams matkasse har også vært en viktig bidragsyter inn mot studententreprenørskap og bidratt med business modell innovasjon for å vise hvordan de arbeider med sine konsepter i oppstartfasen.


Tverrfaglig og inspirasjon til andre entreprenørskapslærere

Han legger til rette for at studentene på campus arbeider med nettverk og tilegner seg kompetanse fra medstudenter på andre linjefag. David er opptatt av at Ungt Entreprenørskap Vestland legger til rette for at studenter får treffpunkt mellom studiesteder. Vi har hatt workshop sammen med studenter fra blant annet Handelshøyskolen BI, campus Bergen som i stor grad er rettet mot økonomiske studier. Samtidig er han opptatt av tverrfaglighet når han inviterer representanter fra arbeids- og næringsliv til campus. Dette mener vi er en annen måte å tenke tverrfaglighet på som også er med på å inspirere andre lærere i UE-sektoren, sier Gry Sæterdal.

Videre satsing på entreprenørskap

Entreprenørskap ligger innunder statuttene til Kristiania og er en del av hovedstrategi til skolen. Tidligere i år etablerte de Bryggeriet som skal være kontorlokaler for bedrifter som har utspinn fra skolen. Det er mye læring i å etablere eget selskap, og det er en god måte å bygge bro mellom utdanning og næringsliv. Vi ser at næringslivet etterspør entreprenørskapsferdigheter, og at studenter som har hatt studentbedrift er ettertraktet i næringslivet. Da de har en god forståelse av hvordan et selskap er bygd opp, sier Coates når han mottar utmerkelsen fra Gry Sæterdal.

DUE 8135

(Foto: Haakon Dueland)


Lykke, lykke til med videre satsing på entreprenørskap i skolen. Du er en god ambassadør og inspirasjon for andre entreprenørskapslærere, avslutter hun.