Faglige tips


SMART Bilde 3

Dialogspill

Dette dialogspillet lar elevene ta stilling til ulike påstander om teknologi. De må si sin mening om begrunne valgene sine. Dette er en god øvelse for å diskutere den teknologien vi omgir oss med og hvordan den påvirker oss.

Smart bilde 4

Detektivspill

I dette detektivspillet vil elevene få utdelt et rollekort med ett av FNs bærekraftsmål. Spillet foregår i Bærekraftsbyen og elevene skal finne ut hvem i byen det er som ikke har gjort jobben sin. Dette er en morsom måte for eleven å bli bedre kjent med FNs bærekraftsmål.