Problemstillinger 2024

KVAM, KVINNHERAD, FITJAR og BØMLO

Avfall frå næringa som kan bli ein resurs. Dette gjelder både avføring frå fisk og merd og anlegg. Me har rutinar for gjennvinning av mykje av desse produkta, men ikkje lokalt.

Korleis kan desse avfallsprodukta brukas lokalt og skape nye resursar og arbeidsplassar?


VOSS

Korleis kan Avisa Hordaland, ved hjelp av teknologi, få betre dialog og samarbeide meir med innbyggjarar i lokalsamfunnet, for å finne dei interessante sakene til avisa?


ULLENSVANG

Korleis kan dykk, ved hjelp av teknologi, gjere utstillingen til Kraftmuseet meir engasjerande for alle?


SOGN

Korleis kan ein, ved hjelp av teknologi, gjere ombruk så enkelt at Simas ikkje opplever å få fungerande ting i containerane sine?


BERGEN, ASKØY, BJØRNAFJORDEN og TYSNES

Hvordan vet vi egentlig at vi kan stole på nyhetene vi ser? Med sosiale medier kan hvem som helst legge ut informasjon, og den er ikke alltid sann.

Hvordan vet vi at vi kan stole på de som forteller, og at informasjonen er riktig og ikke bare «fake news»?


ALVER og AUSTRHEIM

Det blir fleire og fleire eldre og dei må i framtida bu lengre i sin eigen heim. I tillegg har vi aukande einsemd og eit stort behov for å redusere vårt klimaavtrykk.

Korleis ser framtidas nabolag ut, der de brukar teknologi til det beste for menneske og miljø?


AUSTEVOLL

Kysttorsken er ein art som er følsom for støy. Den brukar lyd for å orientere seg, samt for å tilkalle andre under gyting.

Korleis kan dykk, ved hjelp av teknologi, forhindre at kysttorsken blir plaga av støy frå mellom anna vindmøllar til havs og stor båtaktivitet?