Kommunevinnere 2024

Kvinnherad uten dommere

KVINNHERAD: Omvikdalen skule

Grunngjeving: Denne gruppa hadde sett på utnytting av både avfall og slam. Næringsstoff frå slammet skulle nyttast vidare som sjampo, noko som nok må forskast på 😉. Det var den siste delen med utnytting av slam til eit eige produkt som var avgjerande for sigeren.
Gruppa jobba godt saman, og hadde ei kreativ, nyskapande og framtidsretta løysingløysing.

Problemstilling: «Korleis kan avfallsprodukta brukas lokalt og skape nye resursar og arbeidsplassar?

Oppdragsgiver: Lingalaks

Ullensvang uten dommere

ULLENSVANG: Skare skule

Grunngjeving: Gruppa tek i bruk teknologi på ein nyskapande og særs kreativ måte. Elevane har tenkt på opplevinga frå inngangsparti til avslutning. Gruppa syner vidare ei god forståing for korleis vasskrafta fungerer. Gruppa framstår som eit samla lag, der alle har eigarskap til ideen.

Problemstilling: «Korleis kan dykk, ved hjelp av teknologi, gjere utstillingen til Kraftmuseet meir engasjerande for alle?

Oppdragsgiver: Kraftmuseet

Voss uten dommere liten

VOSS: Gjernes skule

Grunngjeving: Vinnarlaget har kome med ei framtidsretta løysing på korleis avisa Hordaland kan koma meir i dialog med lesarane sine. Dei har tenkt på at løysinga skal passa for ulike menneske, både unge og eldre med varierande teknisk kompetanse. Løysinga deira tek i bruk både eksisterande og ny teknologi på ein kreativ måte, og dei har teke høgde for at ho kan tilpassast ulike scenario.

Problemstilling: Korleis kan Avisa Hordaland, ved hjelp av teknologi, få betre dialog og samarbeide meir med innbyggjarar i lokalsamfunnet, for å finne dei interessante sakene til avisa?

Oppdragsgiver: Avisa Hordaland

Alver1

ALVER: Ostereidet skule

Grunngjeving: Løysinga er gjennomtenkt og eit godt konsept. Her var det mange gjennomtenkte og kreative løysningar. Elevane hadde tenkt både på menneske og dyr.

Problemstilling: Korleis ser framtidas nabolag ut, der de brukar teknologi til det beste for menneske og miljø?

Oppdragsgivar: Proptech Innovation

Askoy

ASKØY: Strusshamn skule

Begrunnelse: Vinnerlaget hadde veldig mange gode tanker, ideer og løsninger. De hadde fokus på hvordan samfunnet bedre kan ta vare på de eldre, noe juryen mener er viktig i lys av eldrebølgen vi står overfor. Laget presenterte noen helt nye oppfinnelser, deriblant en helt ny energikilde. Utnyttelse av clorofyllekstrakt og en ny sykkeloppfinnelse, var noe av den innovasjonen som imponerte oss.

Problemstilling: Korleis ser framtidas nabolag ut, der de brukar teknologi til det beste for menneske og miljø?

Oppdragsgiver: Proptech Innovation

Bergen proptech1

BERGEN: Paradis skole

Begrunnelse: Vinnergruppen hadde tenkt på veldig mye. I dette nabolaget kan man låne utstyr, få hjelp til det man trenger, her var sosiale møteplasser med dyr og det var også skilt som oppfordret folk til å smile mer og være positiv. Gruppen har truffet problemstillingen veldig bra.

Problemstilling: Korleis ser framtidas nabolag ut, der de brukar teknologi til det beste for menneske og miljø?

Oppdragsgiver: Proptech Innovation

Bjornafjorden med ordforer

BJØRNAFJORDEN: Lunde skule1

Grunngjeving: Vinnargruppa var visjonære byplanleggarar kor dei nytta sol og vind for å skape energi og smarte løysingar for bygg og infrastruktur for å lage berekraftige løysingar.

Problemstilling: Korleis ser framtidas nabolag ut, der de brukar teknologi til det beste for menneske og miljø?

Oppdragsgivar: Proptech Innovation

Austevoll

AUSTEVOLL: Selbjørn skule

Begrunnelse: Vinnergruppen hadde en helhetlig løsning med fisken i sentrum. Med overvåkning, varsel, sesongvern og stillegående motor ville de skjerme fisken under gyting. Elevene hadde også en løsning på å utnytte strømmer og støy som energi.

Problemstilling: Korleis kan dykk, ved hjelp av teknologi, forhindre at kysttorsken blir plaga av støy frå mellom anna vindmøllar til havs og stor båtaktivitet?

Oppdragsgivar: Havforskningsinstituttet

Kvam kommunevinnere liten

KVAM: Strandebarm skule

Grunngjeving: Denne gjengen hadde og laga ein flott fabrikk, som laga plastemballasje og nytta innhald i slam til å laga krydder. Dei hadde tenkt ein del på innhald i slam, og laga ein fabrikk som kunne henta ut nitrogen og fosfor frå slammet. Kombinasjon av å resirkulere plast, og hente ut nitrogen og fosfor frå slam var avgjerande for sigeren

Problemstilling: «Korleis kan avfallsprodukta brukas lokalt og skape nye ressursar og arbeidsplassar?

Oppdragsgiver: Lingalaks

Bomlo

BØMLO: Foldrøy skule

Grunngjeving: Vinnerlaget viser god faglig forståing. Løysinga er framtidsretta og treffer problemstillinga godt. Dei har ei god presentasjon.

Problemstilling: «Korleis kan avfallsprodukta brukas lokalt og skape nye ressursar og arbeidsplassar?

Oppdragsgiver: Lingalaks