Skal din elevbedrift selge mat?

Alle som skal drive med salg av mat er nødt til å registrere seg hos Mattilsynet. Dette gjelder både bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Alle elevbedrifter som skal lage og selge mat må dermed registreres. Dette er lærer sitt ansvar.

Vi anbefaler at elevbedriftene registreres under skolen sitt organisasjonsnummer. En skole kan ha opptil flere bedrifter registrert under seg hos Mattilsynet. På denne måten kan også skolen lettere ha oversikt over maten som selges av deres elever.

Mange lærere lurer ofte på om det er vanskelig å registrere seg. Det kan gjerne høres komplisert og veldig seriøst ut, men er nokså rett frem. Hele prosessen kan gjøres på under fem minutter, og det er ingen krav til å følge opp eller sende etteropplysninger. Mattilsynet ønsker kun å ha informasjonen dersom det skulle bli nødvendig å benytte seg av denne (sykdom, utbrudd etc.)


Fremgangsmåte for å registrere hos Mattilsynet:


1. Gå til https://www.mattilsynet.no/

Bilde 1

2. Klikk deg inn på Skjema. Dette sender deg videre til Mattilsynets sin skjematjeneste.

Bilde 2

3. Logg deg inn med BankID. Dette må være en person som har tilgang til å signere på vegne av skolen. Dersom ansvarlig lærer ikke har denne tilgangen, ber vi lærer få en ved skolens administrasjon til å gjennomføre registreringen.

Bilde 3

4. Klikk på fanen "Skjema" og velg skjema for "Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialer".

Bilde 4

5. Under "Velg ny aktivitet" velger dere "Detaljomsetning og servering av mat og drikke".

Bilde 5

6. Fyll ut de gjenværende opplysningene.

  • Inkluder EB i navnet eller beskrivelse av foretaket slik at det kommer frem at det er en elevbedrift. Eksempelvis "Kaker og boller EB".
  • Ansvarlig lærer kan gjerne stå som kontaktperson. Kontaktperson må ikke være den som registrerer bedriften. Det er også mulig å legge til flere kontaktpersoner.
  • Velg kortvarig salg.
  • Det kreves ikke noe vedlegg.

Ved slutten av et skoleår kan skolen gå inn å slette de elevbedriftene som ikke lenger er aktive. Alle er lagret på skolen sitt org.nr og det kan være hensiktsmessig å holde oversikten. Dette gjøres under "endre informasjon" om et foretak.