Konto for elevbedrifter

Skjermbilde 2023 11 30 150155

Alle elevbedrifter har muligheten til å opprette en bankkonto hos Sparebanken Sogn og Fjordane eller Sparebanken Vest gjennom Ungt Entreprenørskap Vestland. Kontoene er registrert på Ungt Entreprenørskap Vestland, men elevene vil få tilgang til kontoen gjennom sin nettbank. Her kan de holde oversikt over bedriftens økonomi, samt samle alle innbetalinger og utbetalinger for bedriften. Vi anbefaler alle som har mulighet til å opprette konto. Det gir verdifull og viktig erfaring med å drive en bedrift.

Slik går du frem:

1. Elevbedriften må være helt på plass med hensyn til hvilke elever som er med, hvem som er daglig leder og økonomisjef, navnet på elevbedriften og forretningside.

2. Registrer elevbedriften på Ungt Entreprenørskap sin nettside her.

3. Søk om bankonto for elevbedrift under.

Etter at vi mottar søknaden vil vi tildele en konto til elevbedriften og gi kontotilgang til elevene. Informasjon om kontotilgang vil bli sendt til ansvarlig lærer som distribuerer videre til elevene.

Det følger ikke med bankkort på konto. Så ved behov må dere flytte penger fra kontoen til eventuelt privat konto. Det er ikke mulig å ta ut kontanter
Det er to elever som skal signere i banken ved uttak av penger (dette gjøres elektronisk). Det er spesielt viktig at disse to har BankID. Les mer om BankID her.


Bankkontoene blir avviklet etter skoleåret av UE/banken dersom annet ikke er avtalt. Dersom det står penger på konto, vil disse bli tilbakeført eleven.

Vipps

Det er dessverre ikke mulig for elevbedrifter å benytte Vipps for bankontoen. Vipps krever at alle virksomheter som tar betalt gjennom deres app er registrert i Brønnøysundsregisteret med org.nummer. I motsetning til Ungdomsbedrift blir ikke elevbedrift registrert i disse registrene og får dermed ikke et org.nummer.

Axel
Axel Fagerbakke
Rådgiver grunnskole